Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės Tarybos posėdyje išrinkta naujoji LŽB Valdyba

2018 m. vasario 5 d. įvyko Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės Tarybos posėdis. Jo metu Tarybos nariai aptarė svarbiausias bendruomenės aktualijas, pasidalino gerosios praktikos pavyzdžiais ir pateikė pasiūlymų LŽB veiklos vystymui. Aptarti einamieji administraciniai klausimai, taip pat apsvarstytos tolimesnės paramos skyrimo žydų gelbėtojams perspektyvos.

Šio Tarybos posėdžio metu išrinkta naujoji LŽB Valdyba, susidedanti iš LŽB pirmininkės Fainos Kukliansky, Gerco Žako, Felikso Puzemskio, Gennady Kofmano, Shmuel Levino, Daumanto- Levo Todeso ir Semiono Finkelšteino. LŽB Valdyba, vadovaudamasi LŽB įstatų jai suteiktomis kompetencijomis ir LŽB Tarybos sprendimais, vykdo einamąją ir ūkinę veiklą tarp konferencijų.