Berlyne prasideda devintasis Europos antisemitizmo forumas

Berlyne prasideda devintasis Europos antisemitizmo forumas

Amerikos žydų komitetas (AJC) ir Friedricho Eberto fondas 2018 m. Vasario 1 d organizuoja Berlyne devintąjį Europos antisemitizmo forumą. ( Frydricho Ėberto fondas remia politinį ir socialinį lavinimą, skatinantį demokratiją ir pliuralizmą).

Šiais metais Europos dešiniųjų jėgų politika sukėlė plačių diskusijų ne tik žydų bendruomenėje, visuomenei kyla klausimai, kaip geriausiai reaguoti į esančias valdžioje populistines dešiniųjų partijas. Tai tampa iššūkiu Europos žydams, jie kelia klausimą, kaip elgtis su šiomis partijomis ir judėjimais , kad nebūtų pakenkta žydų saugumui ir vertybėms, kaip apsaugoti žydų bendruomenes nuo gąsdinimų ir prietarų, kenkiančių sanglaudai. Forume dalyvaus ESBO pirmininko asmeninis atstovas, atsakingas už kovą su antisemitizmu.

Berlyno forume AJC kvietimu dalyvaus ir LŽB pirmininkė Faina Kukliansky. Numatytas jos susitikimas su  AJC tarptautinių reikalų direktoriumi, rabinu Andrew Bakeriu, kuris yra atsakingas už AJC ryšių su žydų bendruomenėmis visoje Diasporoje palaikymą. F.Kukliansky ir A. Bakeris yra Geros valios fondo valdybos pirmininkai, kurie turės galimybę aptarti būsimą Vilniuje GVF posėdį ir GVF reikalus.

AJC giria Lietuvą už pritarimą antisemitizmo tarptautiniam apibrėžimui. Šiuo metu juntama teigiama praėjusių metų tendencija – vis didesnę įtaką daro “Antisemitizmo  apibrėžimas”, – rašoma AJC pranešime, kuris skirtas Berlyno forumui. Dabar jį cituoja ir naudoja daugiau šalių ir tarptautinių organizacijų, siekdamos greičiau atpažinti ir nustatyti antisemitizmo atvejus. Berlyno susitikime bus galimybė išgirsti nuomones apie  apibrėžimo įtaką  pažangai ir aptarti, ką dar reikėtų nuveikti, kad jis būtų priimtas ir išplėstų vyriausybės galimybes kovoje su antisemitizmu.

Internete susiduriame su antisemitiniais epizodais, kurie vis dažniau tampa problema, kadangi interneto anonimiškumas yra pavojingesnis, o kai kuriais atvejais net smurtinis. Kaip pažaboti neapykantos kalbą socialiniuose tinkluose – tai tampa iššūkiu informacinių technologijų specialistams. Kova su internetiniu antisemitizmu bus forumo dėmesio centre. Bus ieškoma būdų, kaip kovoti su neapykantos žargonu socialinės žiniasklaidos platformose, aptarta dabartinė praktiką ir veiksmai, kurių ėmėsi vyriausybės ir stambios IT įmonės.

Sieksime atsakyti į šiuos iškeltus klausimus 9-ame Europos forume, į kurį atvyksta žydų bendruomenių lyderiai iš visos Europos. Jie suteiks neįkainojamas savo įžvalgas  ir patarimus politikams, priimantiems sprendimus, informuodami juos apie rasizmo, antisemitizmo ir nacionalizmo atgimimą.

Tokiais neramiais laikais, labiau nei bet kada reikalingi  koordinuoti veiksmai ir politika, susijusi su problemomis, kurios  įtakoja žydų bendruomenės gyvenimą. Būtent dabar dar svarbesnis yra žydų balsas Europoje. Jis turėtų susilaukti aštresnio dėmesio ir tokiuose kaip šis, forumuose, dalyvaujant vadovaujantiems pareigūnams ir žurnalistams.