Dvasinis Švat mėnesio darbas

Dvasinis Švat mėnesio darbas

tora.lt

Trečiadienį prasidėjo Švato mėnuo. „Roš chodeš” (mėnesio pradžia) pažymi pradžią žmogaus dvasiniame darbe. Tai reiškia „kryptį“, į kurią žmogus turėtų nukreipti savo sielą. Žinome, kad metuose yra 12 mėnesių, todėl kiekvieną mėnesį mes pradedame ir užbaigiame savitą dvasinio darbo ciklą.

Po to, kai (Izraelyje) gerai palijo, laikas pradėti megzti vaisius. Žmogaus „vaisiai“ – tai žmogaus darbai, teisuolio „vaisiai“ – geri darbai. Taip pat reikia žinoti, kad savo „vaisius“ žmogus turi megzti ant tvirto tikėjimo pagrindo, nes savo pasaulėžiūrą reikia statyti ant tvirtų pamatų –  postulatų. Pats tvirčiausias pamatas –postulatas skelbiantis, kad yra  Kūrėjas, kuris yra geras, mylintis mus ir norintis, kad mes Jį pamiltume. „Vaisiai“, kuriuos žmogus turi „užmegzti“ Švato mėnesį, turi būti ne „išoriniai“, bet  „vidiniai“. Iš tikro „vaisiai“ mezgami iš gilesnio supratimo. Tik vidinės Toros mokymosi būdu galima atverti, pamatyti, t.y. „užmegzti“  tikrą „vaisių“.

Vaisiai, išeinantys iš „išorinio“ Toros mokymosi, kaip ir kiekvieno „išorinio blizgesio“, galiausiai veda į „paviršutiniškumą“ , ir nesupratimą, todėl jie ilgai neišsilaiko. Vidinė Tora giliai įsiskverbia į žmogaus sielą ir reikalauja atsakymo: „Kas yra žmogus“? Šį mėnesį tai atsiveria mėnesio kulminacijoje – Tu bi Švat dieną.

Tu bi Švat šventės vidinis suvokimas reiškia, kad mes švenčiame „vaisių šventę“. Iš tikrųjų žmogus turi užmegzti tikrus vidinio supratimo  „vaisius. Šie „vaisiai“ –teisingas „vidinis“ pasaulio įvykių supratimas, kuris remiasi „baimės“ ir „meilės“ pagrindu teisingoje aplinkoje. Vidinės Toros kelias –  tai teisingo ir tikro kelio pasirinkimo galimybė. Pasirinkimas yra labai individualus ir asmeniškas ir gilus dalykas. Žmogaus pasirinkimas slypi jame pačiame, todėl pasirinkimo negali žinoti kitas žmogus.

Šį mėnesį žmogus turi giliai įsigilinti į savo vidų ir priimti teisingiausią sprendimą. Vidinis pasirinkimas duoda žmogui galimybę atmesti visą „išorinį blizgesį“, nors iš prigimties šis  „blizgesys“ natūraliai labai „traukia“ bei veikia. Teisinga aplinka turi iškelti bei išaukštinti žmogui  Toros priedermių bei vidinio Toros mokymosi svarbą. Teisinga aplinka įgalina žmogų „užmegzti“ tikrus „vaisius“. Tegul kiekvienas sutinka savo „tikrąjį aš“ giliuose sielos kloduose ir „nepraleidžia“ galimybės užmegzti tikrus „vaisius“, Kūrėjo šlovinimo vaisius.

 Šabat Šalom ir „vaisingo” mėnesio!