Europos žydų kongreso ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės bendras pareiškimas

   

2017 m. Gruodžio 20 d. – Europos žydų kongresas ir Lietuvos žydų bendruomenė pripažįsta svarbų Lietuvos indėlį, kuriant teigiamą žydų gyvenimo aplinką ir išlaikant žydų tradicijų tęstinumą. Mes taip pat gerai vertiname Lietuvą už draugiškus santykius su Izraelio valstybe. Tai neabejotinai teigiamas pavyzdys daugeliui Europos valstybių.

Mes skatiname tolesnę pagarbią diskusiją dėl Lietuvos žydų tragedijos Holokausto metu tam, kad galėtume pripažinti istorinį teisingumą. Žmonės, bandantys vėl atversti tamsius Lietuvos kolaboravimo istorijos puslapius, kaip žinoma knygų autorė Rūta Vanagaitė, neturėtų būti puolami ar persekiojami, mūsų nuomone, jų pastangos turėtų būti vertinamos.

Gerbiame tokius Lietuvos istorikus kaip  antisemitizmo reiškinį Lietuvoje tyrusius ir Holokaustą Lietuvoje aprašiusius prof. Saulius Sužiedėlį, dr. Valentiną Brandišauską arba dr. Algimantą Kasparavičių, kuris daug kartų viešai kėlė klausimą, kalbėjo ir plačiai aprašė Lietuvių aktyvistų fronto vaidmenį, vykdant Holokaustą Lietuvoje. Tačiau iki šiol tokio turinio medžiagos trūksta Lietuvos vadovėliuose. Dėmesio taip pat nepakanka beveik septynis šimtmečius trukusiam didžiuliam žydų indėliui į Lietuvos visuomenės gyvenimą.

Pliuralistinėje visuomenėje žmonės, atvirai pasisakantys apie didžiausią Europos istorijos tragediją, neturėtų sulaukti jų teisių suvaržymo dėl neproporcingų prieš juos nukreiptų veiksmų.  Pasibaigus Chanukos šventei, kuri reiškia proto ir sielos pergalę prieš prievartą, ir prabėgus kelioms dienoms po Tarptautinės žmogaus teisių dienos minėjimo,  linkime visiems Lietuvos žmonėms laimingų ir taikių švenčių, raginame gerbti diskusijas, padedančias Lietuvos visuomenei suprasti ir susitaikyti su savo praeitimi.