LŽB vyko iškilmingas Daumanto Todeso pagerbimas ir apdovanojimas 70 metų jubiliejaus proga. Sveikiname!

Jubiliatą sveikina Tautinių mažumų departamento direktorė Vida Montvydaitė. Daumantas Todesas  už ilgametę visuomeninę veiklą ir tautinės kultūros bei tapatumo išsaugojimą apdovanotas Tautinių Mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės “Aukso garbės ženklu “Už nuopelnus”.

 Daumantas Levas Todesas_įsakymas ĮV-52

Daumantas Levas Todesas ( gim. 1947 lapkričio 25 d.) –  Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės Tarybos narys, Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondo direktorius, LSK „Makabi“ viceprezidentas, Maskvos Vachtangovo teatro direktoriaus visuomeninis konsultantas. Atgimimo laikotarpiu – Vilniaus Mažojo teatro rėmėjas.

Daug savo gyvenimo metų jis paskyrė Lietuvos žydų paveldo, autentiškų medinių sinagogų išsaugojimui, gyvosios žydų istorijos ir kultūros sklaidai, dėjo pastangas didesnio lietuvių ir žydų tautų tarpusavio supratimo, žydų tradicijų Lietuvos visuomenėje pažinimo skatinimui.

1989 m. buvo vienas LSK „Makabi“ delegacijos siuntimo į Makabiadą organizatorių. Šioje Makabiadoje Izraelyje, tuo metu, kai Lietuvą vis dar  kaustė sovietinis režimas, lietuviškąją trispalvę pirmą kartą iškėlė Lietuvos žydų sportininkai.

Daumantai, linkime Jums sveikatos, laimės ir įkvėpimo toliau dirbant Lietuvos žydų (litvakų) benrduomenėje.

 Biz Hundert un Tsvantsig!

  • todesas2
  • todesas3
  • todesas4 (1)
  • todesas5
  • todesas7