Raudondvario pilyje įvyko konferencija skirta K.Griniaus, J.P. Aleksos bei M. Krupavičiaus memorandumo 75-osioms metinėms

Raudondvario pilyje įvyko konferencija skirta K.Griniaus, J.P. Aleksos bei M. Krupavičiaus memorandumo 75-osioms metinėms

2017-11-14 Kauno raj.  Raudondvario pilyje įvyko  konferencija “Lietuvių tautos savigarbos ir pilietinės drąsos diplomatinis dokumentas nacių okupuotoje Lietuvoje antrojo pasaulinio karo metais”, kuri buvo skirta prezidento Kazio Griniaus ir ministrų Jono Prano Aleksos bei Mykolo Krupavičiaus memorandumo 75-osioms metinėms.
1942 m. lapkričio 14 d. Kaune nacių generaliniam komisarui Teodorui Adrianui von Rentelnui buvo įteiktas pilietinis dokumentas, kurį istorikai dažnai vadina Trijų memorandumu. 
Šiame memorandume buvo protestuojama prieš Lietuvos kolonizavimą, lietuvių ir lenkų ūkininkų turto grobimą, žydų ir kitų tautybių žmonių žudymą. Svarbu ir tai, kad buvo įvardintas pagrindinis lietuvių tautos tikslas – atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę.

Konferencijos dalyvius sveikino Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, pranešimus skaitė LR Seimo narys dr. Žygimantas Pavilionis, žurnalistas Vidmantas Valiušaitis, prof. Arimantas Dumčius, Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugijos pirmininkas Valentinas Aleksa ir kiti pranešėjai.
Renginyje dalyvavęs Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Gercas Žakas įsitikinęs, kad šis memorandumas galėjo labiau paskatinti lietuvius gelbėti žydų tautybės gyventojus nuo nacių genocido. Buvęs karo kapelionas, atsargos majoras kun. Alfonsas Bulota sveikinimo žodyje akcentavo reikšmingą Katalikų bažnyčios vaidmenį visuomenės gyvenime . Konferencijos dalyvius ir organizatorius Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos bei Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos vardu sveikino dr. Raimundas Kaminskas.
  • Aleksa11
  • Aleksa03 (1)
  • Aleksa15
  • Aleksa06
  • +L2020234
  • Aleksa+L2020258