Premija už tarpkultūrinio dialogo skatinimą – ir LRT laidų autoriui Vitalijui Karakorskiui.  Sveikiname!

Premija už tarpkultūrinio dialogo skatinimą – ir LRT laidų autoriui Vitalijui Karakorskiui. Sveikiname!

Lapkričio 16 d. pasaulyje yra minima Tarptautinė tolerancijos diena, kurią 1995 m. paskelbė 28-oji generalinė UNESCO konferencija „Tolerancijos principų deklaracijoje“. Anot UNESCO, tolerancija nereiškia tolerantiško požiūrio į socialinę neteisybę, savo įsitikinimų atsisakymą arba svetimų priėmimą. Ji reiškia, kad kiekvienas yra laisvas laikytis savo įsitikinimų ir pripažįsta tokią pat teisę kitiems. Tai reiškia pripažinti, kad žmonės iš prigimties skiriasi išvaizda, padėtimi, kalba, elgsena ir vertybėmis ir turi teisę gyventi taikiai bei išsaugoti savo individualumą.

2017 m. lapkričio 13 d. Tautinių mažumų departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės išrinkti Premijos už tarpkultūrinio dialogo skatinimą laimėtojai. Šiemet konkursui buvo pateikti 37 darbai: televizijos laidos, straipsniai ir interviu.

Komisijos sprendimu premija padalinta žurnalistui, redaktoriui, kino kūrėjui VitalijuI Karakorskiui už originalumą ir netikėtų Lietuvoje gyvenančių tautų sąlyčio taškų atradimą kuriant LRT televizijos laidą „Menora“ tema „J. Basanavičius ir Lietuvos žydai (Daktaro J. Basanavičiaus 90-osioms mirties metinėms atminti)“ ir žurnalistui, TV laidų redaktoriui Siarhejui Haurylenkai už išskirtinį dėmesį Lietuvos tautinių mažumų kultūrai ir baltarusių kalbos puoselėjimą kuriant LRT kultūros ir istorijos televizijos laidų ciklą „Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis“. 

Atminimo dovana – departamento vardiniu laikrodžiu už kokybišką žurnalistiką ir informacijos apie Lietuvos tautines mažumas sklaidą regionuose apdovanojama leidinio „Alytaus naujienos“ žurnalistė Aldona Kudzienė.

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėkoja visiems konkurso dalyviams ir nuoširdžiai džiaugiasi, kasmet sulaukdamas vis daugiau įdomių ir profesionalių konkursinių darbų.

Premijos konkurso dalyviams bus įteiktos 2017 m. lapkričio 16 dieną Lietuvos Respublikos Seimo Konferencijų salėje vyksiančiame Tolerancijos dienos minėjime.

Iškilmėse dalyvaus renginio globėjas – Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Valerijus Simulik, Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorė Vida Montvydaitė, Tautinių bendrijų tarybos pirmininkė Gunta Rone, Lietuvos politikai ir tautinių bendrijų atstovai.

Renginio metu bus pagerbti asmenys už svarų indėlį ir nuopelnus, vienijant daugiatautę Lietuvą ir kuriant nediskriminacinę aplinką. Apdovanojimai ir padėkos raštai bus įteikti Lietuvos tautinių bendrijų atstovams, tautinių mažumų tematika besidomintiems akademinės bendruomenės atstovams, švietimo darbuotojams, žurnalistams, ypatingą dėmesį savo miesto ar rajono tautinėms bendruomenėms skyrusių savivaldybių atstovams, tarpkultūrinį dialogą plėtojantiems visuomenininkams ir diplomatams.