Stela žydų gelbėtojai Panevėžyje – pirmoji Lietuvoje

Stela žydų gelbėtojai Panevėžyje – pirmoji Lietuvoje

2015 m. Panevėžyje įvyko konferencija, kuri buvo skirta Pasaulio Tautų teisuolės Marijos Rusteikaitės  garbei. Joje dalyvavo svečiai iš Vilniaus – Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky, likusi gyva liudininkė Sulamit Lev išgelbėta iš pražūties, Panevėžio žydų bendruomenė, Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos vienuolės. Sulamitos pasakojimas apie 15-os žydų vaikų istoriją, kurie rado duonos kąsnį ir prieglobstį Antrojo pasaulinio karo metais, sulaukė didelio dalyvavusiųjų susidomėjimo. Tada ir gimė idėja, tapusi projektu, įamžinti Marijos Rusteikaitės atminimą Panevėžio mieste.

2017 m. spalio 27 dieną pagal projektą vyko stelos atidengimas  Marijos Rusteikaitės atminimui. Šis paminklas yra pirmas Lietuvoje, kai pagerbta gelbėtojusi žydus Holokausto metu Dievo apvaizdos seserų kongregacijos vienuolė, visuomenininkė, medikė, pedagogė Marija Rusteikaitė. Atidengiant atminimo lentą Panevėžyje, dalyvavo  Panevėžio miesto vicemeras Aleksas Varna, kuris pabrėžė, kad Lietuva turi didžiuotis tokiais žmonėmis, kurie gelbėjo nekaltus žmones, rizikuodami savo gyvybėmis. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kuliansky pasakė, kad ši iškilminga ceremonija buvo įvykdyta Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos vienuolių, Panevėžio m. žydų bendruomenės, Panevėžio miesto vadovų dėka, jiems priėmus teigiamą sprendimą dėl Marijos Rusteikaitės vardo įamžinimo Panevėžyje. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė inicijuoja šį mums žydams labai svarbų sprendimą  įvykdyti Pasaulio Tautų teisuolių įamžinimą ir kituose Lietuvos miestuose, taip pat ir Vilniuje.

Daugiau apie Marijos Rusteikaitės asmenybę papasakojo išgelbėta Holokausto metais likusi  gyva liudininkė Sulamit Lev. Ji iki šiol dėkinga Marijai  ir vadina ją “Motinėle”. Moters prisiminimus pagyvino jos atsinešti išgelbėtojų laiškai vienuolei bei paveikslas, kuriame pavaizduota prie Marijos Rusteikaitės klupanti pati maža Sulamit.

Šiltą žodį apie savo giminaitę pasakė sūnėnas Jurgis Bereckas. Jis papasakojo, kad Marija Rusteikaitė gimė inteligentiškoje šeimoje, buvo labai kukli ir išsimokslinusi moteris. Savo gyvenimą Marija Rusteikaitė pašventė visuomeninei veiklai, padėjo žmonėms sunkiomis akimirkomis, įkūrė ligoninę bei senelių prieglaudos namus Panevėžyje.

Stelos projektą įvykdyti padėjo Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos vienuolė Eleonora Kasiulytė. Ji dešimties metų bėgyje rinko istorinius dokumentus apie Marijos Rusteikaitės gyvenimą ir veiklą. Vienuolė Eleonora  dažnai susitikdavo su Sulamit Lev, kuri prisiminė savo ir kitų vaikų išgelbėjimą, kas ir pastūmėjo parašyti knygą apie teisuolę Mariją Rusteikaitę, kurią vienuolė Eleonora Kasiulytė įteikė geto kalinių atstovams, atvykusiems iš Vilniaus ir kitiems renginio svečiams.

Ant memorialinės stelos  trumpai aprašyti Pasaulio Tautų Teisuolės Marijos Rusteikaitės nuopelnai. Projektą dalinai  rėmė Geros Valios Fondo  ir Panevėžio  m. žydų bendruomenės narys Jurijus  Grafmanas. Stela yra reikšminga ne tik kaip atminimas, ji suteikia daugiau supratimo ugdant žmoniškumą Panevėžio ir  Lietuvos jaunimo tarpe, formuojant istorinės tiesos  požiūrį.

Oficialiai Marija Rusteikaitė išgelbėjo 15 žydų ir keletą nusiuntė pas kitus žmones, jos veikla buvo labai rizikinga, galėjo bet kada ją sušaudyti, išsiaiškinus, kad slepia žydų vaikus ir suaugusius. Už jos didvyriškumą Izraelio vadovybė po mirties ją apdovanojo Pasaulio Tautų Teisuolės atminimo medaliu ir Garbės raštu, o Lietuvos vyriausybė – Žūvančių gelbėjimo kryžiumi ir padėkos raštu.