Pirmasis spalio sekmadienis: Švenčionyse kiekvienais metais panašus, bet visada naujas ir svarbus

Pirmasis spalio sekmadienis: Švenčionyse kiekvienais metais panašus, bet visada naujas ir svarbus

Žydų susitikimą buvusio geto vietoje – prie Menoros Švenčionių parke – atidarė Švenčionių žydų bendruomenės pirmininkas Moisej Šapiro.

Galina Romanova

Atrodytų, lyg ir nieko naujo jau neįmanoma pasakyti apie ilgametę žydų tradiciją – kasmet pirmąjį spalio sekmadienį susirinkti Švenčionių rajone prie Menoros Švenčionių parke ir prie obelisko-memorialo taip vadiname poligone (miške tarp Platumų kaimo ir Šalnaičio ežero), kur amžinam poilsiui atgulė 8 tūkst. žiauriai nužudytų visos Vilniaus apskrities žydų. Bet šie susitikimai kiekvieną sykį būna saviti. Šių metų spalio 1 d. susitikime vyravo nuoširdus susirinkusiųjų bendravimas, matomai per visus šiuos metus, kiekvienais metais šia suvažiuojantys žmonės spėjo artimai susipažinti, o daugelis ir susibičiuliauti. Atvykusieji dalinosi su savimi atsivežtomis įvairių laikotarpių nuotraukomis ir brangiais atsiminimais.

Pati susitikimo eiga buvo tradiciška. Renginį prie Menoros atidarė Švenčionių žydų bendruomenės pirmininkas Moisej Šapiro. Trumpą buvusios gausios žydų bendruomenės istoriją Švenčionių krašte pristatė Nalšios muziejaus istorikė Nadežda Spiridovienė. Prie Menoros buvo padėti vainikai, pirmą iš jų pagal nusistovėjusią tradiciją padėti buvo pavesta paskutiniam Švenčionių rajono žydų „mohikanui“, buvusiam dviejų koncentracijų lagerių kaliniui Moisejui Preisui. Maldą paskaitė atvykęs Vilniaus sinagogos kantorius Šmuel Jatom, žvakes uždegė aukštas, bet Švenčionių rajone neretas svečias – Izraelio ambasadorius Lietuvoje Amir Maimon.

Po tradicinio kasmetinio ritualo visus susirinkusiuosius pakvietė nuvykti prie memorialo šalia Švenčionėlių. Pirmasis čia tarti žodį buvo pakviestas nuo pat pradžių renginyje dalyvavęs Švenčionių rajono meras Rimantas Klipčius, kuris išreiškė nuoširdžiausią užuojautą visiems, kurių šeimų nariai, draugai ar artimieji rado amžinąjį prieglobstį bendrame kape. Meras pabrėžė, kad šiandien svarbiausia – atkurti tuos istorinius įvykius ir glaudžius ryšius tarp žmonių bei perduoti šias žinias vaikams. Rajono vadovas taip pat trumpai priminė, kas jau vardan to padaryta ir ką planuojama padaryti artimiausiu metu.

Maimon perėmus žodį, apart viso kito, nuskambėjo ir priekaišto gaidelės. Kaip pabrėžė Jo ekscelencija, jis jau antrus metus dirba Lietuvoje ir antrą kartą čia, poligone, yra daug skaitęs apie šią vietą šalia Švenčionėlių, tad padarė išvadą: pačiais žiauriausiais žudikų bendrininkais buvo vietiniai gyventojai. Šią mintį pagilino Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kuklianski. Jai atrodo keista, kad Holokaustas dažniausiai siejamas su antruoju pasauliniu karu – kai kaimynai žudo vienas kitą dėl jų turto, – to karu ji nelaiko. Tai nusikaltimai ir banditizmas. Sušvelnindama savo kalbą F. Kuklianski prasitarė, kad nekaltina ne vieno iš čia susirinkusių vietinių gyventojų, nei greta jų masiškai Švenčionių vietoves apgyvendinusių lenkų. Pirmininkė galutinai visus susirinkimo dalyvius sužavėjo prisipažinimu: Švenčionių kraštas – vienintelė ir unikali Lietuvos vieta, kur dar vis masiškai susirenkama paminėti nužudytus žydus. Tame ji mato M. Šapiro nuopelną.

Daug dar nuskambėjo nors ir tragiškų, bet šiltų ir jaudinančių kitų žydų prisiminimų. O M. Šapiro papasakojo apie vieną išskirtinį susitikimą su filmo „Paskutinis rugpjūčio sekmadienis“ kūrėjais. Filmas pasakoja apie masines žydų žudynes Molėtų kraštuose, ir lygių šiam filmui M. Šapiro nėra matęs, todėl jis ragino visus dar nemačiusius šios juostos būtinai ją susirasti Interneto platybėse ir pažiūrėti.

Savo žodį tarė ir Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus vedėja Teresa Sansevičienė. Renginyje dalyvavo ir tarybos narys Darius Velička, vėliau prie memorialo prisijungė dar keletas tarybos narių, praplatėjo ir savivaldybės administracijos atstovų būrelis, rinkosi visuomenės nariai.

Viso susitikimo metu Moisejus Šapiro stengėsi paminėti visus atvykusiuosius ir padėkoti jiems, o ypač – atvykusiems iš toli, iš užsienio. Atskirai trumpai papasakojo apie verslininko, UAB „Velga-Vilnius“ generalinio direktoriaus, Juzefo Fiedorovič, ilgą tolimą kelią atgal į tėvynę, į Švenčionių rajoną. Juk šis gerbiamas asmuo, apart kitų nuopelnų rajonui, tapo ir pagrindiniu žydų renginių rėmėju, rajono žydų bendruomenės globotoju.

 

Autorės nuotraukos.

 

 

Pagrindinis susitikimo organizatorius ir vedėjas Švenčionių rajono žydų bendruomenės pirmininkas Moisej Šapiro su Lietuvos žydų bendruomenės pirmininke Faina Kuklianski.

Pora centre – kasmet pirmąjį spalio sekmadienį iš Stokholmo į Švenčionis atvykstantys sutuoktiniai Abram ir Riva Davidovič. Niekas neliko abejingas jų patikinimui: atvažiuosime čionai, kol busime gyvi ir pakaks jėgų, nes kiekvieną kartą sužinome kažką naujo ir labai svarbaus sau.

Apsikeitimas nuotraukomis ir prisiminimais. Kairėje – žydų renginių rėmėjas ir Švenčionių rajono žydų bendruomenės globotojas Juzef Fiedorovič su kitais Švenčionių apskrities senbuviais, iš skirtingų kraštų atvykusiais Sonia Karpas, Matvejumi Gontovniku ir Semionu Karpas.

Renginio dalyviai – Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos moksleiviai su mokytoja Diana Galatiltiene (5-a iš dešinės), vykdantys bendrą projektą, ryšium su kuriuo šio mėnesio pabaigoje planuoja išvyką į Izraelį.

 

  • SvencA
  • SvencB