LSK „MAKABI“ 2017m. KULKINIO ŠAUDYMO PISTOLETAIS (REVOLVERIAIS) VARŽYBŲ NUOSTATAI

VARŽYBŲ TIKSLAS  IR  UŽDAVINIAI:

 • Populiarinti šaudymo sportą ir aktyvų laisvalaikį, plėtoti sportinius ryšius Lietuvos žydų bendruomenėje (LŽB) , ugdyti dėmesingumą, atsakingumą, kruopštumą, bei išaiškinti  taikliausius šiaulius.

VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI

 • LSK „Makabi“
 • VšĮ „Šaudymo sporto klubas  GSKA“ 
 1. VARŽYBŲ SĄLYGOS:
  • Varžybų dalyviai ir jų grupės:

Varžybų  dalyviai yra   suskirstyti  pagal  amžiaus  grupes:

 1. Jaunių grupė nuo 13 iki 18 metų
 2. Suaugusiųjų vyrų  grupė nuo 19 m.
 3. Suaugusiųjų moterų  grupė nuo 19 m.
  • Varžybų vieta

Varžybos vyks VšĮ „Šaudymo sporto  klubo GSKA“  šaudykloje (www.saudymoklubas.lt), esančioje Mindaugo  42 (įvažiavimas iš Punsko g.), Vilniuje.

3.3    Varžybų data, laikas ir trukmė:

2017-10- 08 (sekmadienį) nuo 10:00 iki 15:00

 1. Varžybų ginklų kalibrai:

Šaudymo varžybose bus rungtiniaujama išvardintų kalibrų koviniais trumpavamzdžiais ginklais: 6,35 mm; 7,6 – 7,65 mm; 9×18 mm (9mm Para; 9 mm Luger); 10×22 mm (.40S&W) ir 11,43×23 mm (.45ACP)  pistoletais(revolveriais).

Varžybų dalyviai rungsis naudodamiesi  VšĮ „Šaudymo sporto klubo GSKA“  suteiktais koviniais ginklais: pistoletais (revolveriais).

 • Taikinių tipas, forma ir dydis:

Varžomasi, šaudant  į  krūtinės  formos 39,5×39,5 cm (39,5×25,4 cm; 18,2×14,3 cm; 4 cm) juodai-baltos spalvos taikinius (forma Nr.4) su  atžymėtu 10  taškų ploto centru.

 1. Šaudymo rungčių atstumai

Varžybų  dalyviai  visuose  varžybų etapuose  rungsis 20 m šaudymo distancijos atstume.

 1. Šovinių ir šūvių į  taikinius bei taikinių skaičius:

Rungčiai bus skiriama 25 šoviniai, iš kurių pirmieji 5(penki) – bandomieji ir 20 (dvidešimt) įskaitiniai. Šiam tikslui kiekvienam varžybų dalyviui bus skiriama 2 (du) taikiniai: atskirai bandomiesiems ir atskirai  įskaitiniams šūviams.

 1. Šaudymo rungčių eiliškumas  ir tvarka:

Rungties  metu kiekvienas varžybų dalyvis turės galimybę išbandyti ginklo taiklumą iššaudamas (-a) į taikinį 5 (penkis) bandomuosius, t.y. neįskaitinius, šūvius. Iššovus į taikinį bandomuosius šūvius, taikinys pakeičiamas.

Pakeitus taikinį kiekvienas varžybų dalyvis (-ė), į  jam/jai skirtą ir varžybų dalyvio bei teisėjų kolegijos parašais atžymėtą  taikinį ,iššaus 20 (dvidešimt) įskaitinių šūvių, kurių rezultatą tikrins ir varžybų protokole fiksuos bei sumuos, o vėliau paskelbs varžybų teisėjų kolegija.

 • Šaudymo rungties trukmė (laiko limitai) kiekvienam varžybų dalyviui:

Nors kiekvieno varžybų dalyvio (-ės) šaudymo laikas nėra itin girežtai ribojamas, tačiau, siekiant   racionaliai naudoti varžybų laiką, kiekvienam varžybų dalyviui nustatomi tokie laiko limitai:

 • 5-ms bandomiesiems šūviams 3 min
 • 20 –čiai įskaitinių šūvių 15 min

Tam, kad negaištume laiko, parašykite Jums patogų šaudymo laiką(varžybų intervale) bei vardą ir pavardę į šį paštą – artiom.perp@gmail.com , visų laikas bus paskelbtas po registracijos uždarymo.

 1. SAUGAUS ELGESIO SU GINKLAIS IR SAUGUMO VARŽYBŲ METU UŽTIKRINIMAS:

4.1 Varžybų dalyviai savarankiškai susipažįsta su jiems pateiktomis VšĮ „Šaudymo sporto klubo GSKA“ šaudymo saugos taisyklių ir šių varžybų nuostatų reikalavimais.

4.2 Kiekvienas varžybų dalyvis, atvykęs į VšĮ „Šaudymo sporto klubo GSKA“ šaudyklą prieš varžybų atidarymą, individualiai patvirtina, susipažinęs su saugaus elgesio ir šaudymo saugos reikalavimais ir varžybų nuostatais, pasirašydamas šios šaudyklos instruktažo registracijos žurnale.

4.3 Varžybų dalyviai, atvykę į šaudyklą, pasirašytinai patvirtina susipažinę su saugaus šaudymo taisyklėmis ir viso renginio metu griežtai laikosi VšĮ „Šaudymo sporto klubo GSKA“ šaudymo saugos taisyklių reikalavimų.

4.4 Varžybų metų šaudymo saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi tiesiogiai kontroliuoja VšĮ „Šaudymo sporto klubo GSKA“ instruktoriai – varžybų arbitrų kolegijos nariai „ugnies linijoje“: Anatolijus Kapustinas ir Aleksėjus Šlyčkovas.

4.5 Varžybų dalyviai privalo besąlygiškai klausyti, nedelsiant ir tiksliai vykdyti „ugnies linijos“ arbitrų komandas: „Į vietas“; „užtaisyt ginklą“; „ugnis“; „nutraukti ugnį“; „apžiūrėti ginklą“ (arba „ginklą apžiūrai“); „padėti ginklą“; „prie taikinių“; „pakeist taikinius“ bei kitus arbitrų nurodymus varžybų metu.

Varžybų svečiai (žiūrovai) taip pat privalo besąlygiškai klausyti, nedelsiant ir tiksliai vykdyti visus arbitrų jiems duotus nuruodymus. Arbitrų nurodymų nevykdantis svečias (žiūrovas) gali būti pašalintas iš varžybų vietos.

4.6 Varžybų dalyviams, svečiams (žiūrovams) draudžiama dalyvauti varžybose, ar stebėti jas  būnant apsvaigus nuo alkoholio ar vaistų, varžybų metu vartoti alkoholinius gėrimus, stipriai veikiančio ir/ar slopinančio poveikio ar kitokius, panašaus poveikio preparatus, triukšmauti, rungčių metu vaikščioti ugnies linijoje, trukdyti šaudantiems varžybų dalyviams,ar arbitrų darbui, o taip pat rūkyti šaudyklos patalpose.

4.7 Varžybų dalyviams draudžiama be arbitrų komandos užtaisyti ginklą, pradėti savarankiškai šaudyti ar eiti prie taikinių, nukreipti užtaisytą ginklą ne į taikinį arba į kitus asmenis.

4.8 Visi kulkinio šaudymo koviniais ginklais varžybose dalyvaujantys asmenys, arbitrai bei renginio organizatoriai ir svečiai, siekdami užtikrinti asmeninį saugumą bei viešosios renginio tvarkos užtikrinimą, privalo dėvėti ne iškilmėms, bet šaudymo varžyboms tinkamą tvarkingą aprangą bei apavą.

4.9 Aukščiau paminėti asmenys asmeninio saugumo bei viešosios renginio tvarkos užtikrinimui, negali dėvėti kamufliažinės aprangos, marškinėlių/palaidinės be rankovių, per trumpų marškinėlių, sijonų, suknelių, marškinėlių su gilia iškirpte, šortų, apiplyšusių (plėšytų) kelnių ir/ar marškinių, kelnių ir/ar marškinių su skylėmis ar lopais, bet kokios aprangos su netinkamo turinio užrašais, atviros avalinės(pvz.: įvairaus tipo basučių, sandalų), aukštakulnių batelių, netinkamų sportiniam renginui arba galinčių sukelti įvairiaprasmių interpretacijų.

4.10 Už grubų varžybų nuostatų pažeidimą ir/ar šaudymo saugos taisyklių reikalavimų ir/ar elgesio su ginklu taisyklių pažeidimą varžybų dalyvis diskvalifikuojamas ir pašalinamas iš varžybų vietos.

Dėmesio: diskvalifikuotas asmuo šalinamas iš varžybų, o jo rezultatai anuliuojami.

 1. VARŽYBŲ DALYVIŲ  REGISTRACIJA  IR  STARTINIS  MOKESTIS

Privaloma išankstinė, individuali varžybų dalyvių registracija  iki 2017-10-04  24,00 artiom.perp@gmail.com arba tel. 8  672 51702 .

Varžybų  dalyvio mokestis 20(dvidešimt) eurų: 10 eurų moka pats dalyvis, 10 eurų moka LSK „Makabi“

 VARŽYBŲ NUGALĖTOJŲ  NUSTATYMAS  IR  APDOVANOJIMAS

6.1 Visi  varžybų  dalyviai apdovanuojami atminimo  medaliais.

6.2  Kiekvienos rungties prizininkai apdovanojami taurėmis.

Teisėjai: Anatoly Kapustin – daugkartinis Lietuvos čempionas ir rekordininkas, šaudymo sporto meistras.  Aleksej Šlyčkov – daugkartinis Lietuvos čempionas, šaudymo sporto meistras.

 

LSK „Makabi“ pezidentas Semionas Finkelšteinas

VšĮ „Šaudymo sporto klubas GSKA“ prezidentas Anatoly Kapustin