Rokiškis laukia Goldos Vainberg-Tatz koncerto bažnyčioje, kurios kunigas Antanas Gobis Holokausto metu išgelbėjo mergaitę, būsimą Goldos mamą. Nepaprasta istorija

Šių metų rugpjūčio 13 dieną Rokiškį aplankys ir neeilinį koncertą rokiškėnams padovanos pasaulinio lygio pianistė Golda  Vainberg Tatz.

Apie garsios atlikėjos nuopelnus, apdovanojimus, laimėjimus, koncertus, festivalius daug parašyta. Pianistė koncertavo daugelyje pasaulio šalių, yra dalyvavusi Zalcburgo Mozarteum, Šanchajaus tarptautiniame, Ispanijos Puigcerda , Sankt-Peterburgo Rūmai, Vilniaus festivaliuose.

Nuotraukos iš koncerto Lietuvos žydų bendruomenėje 2017 rugpjūčio 10.

Golda Tatz yra daugelio tarptautinių konkursų laureatė (Maurice Clairmont Izraelyje, pasaulinio pianistų konkurso Cincinatyje, Paryžiuje ir daugelio kitų). Tai – tik nedidelė jos laimėjimų ir pasiekimų dalelė.

Sekmadienį Rokiškis laukia pianistės Goldos koncerto. Visus sujaudino solistės noras aplankyti Rokiškį, Kamajus, aplankyti senelio,(taip Golda iki šiol vadina šviesaus atminimo kunigą Antaną Gobį), kapą, o taip pat  Rokiškio bažnyčią ir, prisiminus savo mamytę, jos atminimui, atlikti  garsiąją F.Šuberto „Ave Maria“.

Goldos Vainberg –Tatz gyvenimo istorija ypatinga. Holokausto metu jos mamą gelbėjo bebaimis kunigas Antanas Gobis, jis išgelbėjo  mažą mergaitę Juditą Zakšteinaitę, (būsimą Goldos mamą), davė jai kitą vardą – mergaitė tapo Terese Mašyte, kunigas ją priglaudė, užaugino, išmokslino ir pastebėjęs, kad mergaitė turi gražų balsą leido mokytis muzikos, (vėliau Judita tampa dainininke. Daug metų ji dirbo Lietuvos Nacionalinėj filharmonijoj). Kai Judita pareiškė norinti tapti katalike, kunigas jai nepritarė: “Per daug sunaikinta jūsų žmonių. Jūs privalote prikelti savo tautą“.

Kunigas Antanas Gobis saugojo ir globojo Juditą per visą karą, surasdavo patikimus žmones, pas kuriuos apgyvendindavo mergaitę, dažnai keisdavo slapstymo vietas, nuramindavo, paguosdavo, šelpdavo. Pasibaigus karui, kunigas Antanas Gobis ir toliau rūpinosi Juditos Zakšteinaitės likimu, nes mergaitė liko visiška našlaitė, netekusi ne tik tėvų, bet ir giminių. Juditai Zakšteinaitei-Vainbergienei kunigas Antanas Gobis liko brangiausiu žmogumi per visą gyvenimą,  o vėliau  jis rūpinosi ir Juditos vaikais iki pat Vainbergų šeimos išvykimo į Izraelį 1972 metais.

1990 metais Rokiškio bažnyčioje įteikiant Pasaulio Tautų Teisuolio medalį kunigui Antanui Gobiui ceremonijoje dalyvavo ir išgelbėtosios Juditos Zakšteinaitės-Vainbergienės vaikai – garsi JAV pianistė Golda Vainbergaitė -Tatz ir jos brolis Zalmanas Vainbergas (dabar Ilanas Karmis), kuriam pirmąjį smuiką padovanojo jo motinos gelbėtojas ir globėjas kunigas Antanas Gobis.                

Kunigo pasiaukojimo dėka, yra nuostabi, kupina dėkingumo,  nepamirštanti savo istorijos, pasaulinio lygio muzikantė, pianistė Golda Tatz – nuo žūties išgelbėtos mergaitės dukra. Savo vaikystę kartu su broliu Zalmanu leisdavo žaisdama zakristijoje, šventoriuje, o per Kalėdas visa Vainbergų šeima sugužėdavo pas kunigą. Kunigas A. Gobis taip pat aplankydavo savo globotinius, ypač per Peisacho šventę.

Golda išliko paprasta, dėmesinga, puikiai kalbanti lietuviškai, visada atrandanti laiko ir dalyvaujanti lietuvių bendruomenės renginiuose. Niekada nepasakytum, kad ši trapi, graži, išlaikyta moteris yra viena geriausių  pianisčių, bet ir žinoma pedagogė. Ji – profesorė garsiojoje Juilliard ir Manhatan muzikos akademijose, dažnai kviečiama į pianistų konkursus,  vertinimo komisijas, yra daugelio garsių organizacijų garbės narė.

Jos noras aplankyti Rokiškį, prisiminti vaikystę, padovanoti klausytojams koncertą kelia pasigėrėjimą ir dėkingumą.

Nuotraukoje: Golda Vainberg Tatz po nuostabaus koncerto LŽB, 2017 rugpjūčio 10d.

Rugpjūčio 13 dieną, sekmadienį garsioji pianistė Rokiškio bažnyčioje Mišių metų atliks F. Šuberto “ Ave Maria“, dainuos Judita Leitaitė, o 15 val. rokiškėnai kviečiami į krašto muziejų, kur išgirs programą, kurią Golda Tatz  prieš mėnesį su didžiuliu  pasisekimu atliko Niujorko prestižinėje Steinway koncertų salėje. Programoje: J.S.Bach-Busoni, L.van Bethoveno, M.Ravelio, F.Šopeno, C.Debussy kūriniai fortepijonui.