Lietuvos „Makabi“ sporto klubo komanda išvyksta į 20-tąją – jubiliejinę Makabiadą Izraelyje

Lietuvos „Makabi“ sporto klubo komanda išvyksta į 20-tąją – jubiliejinę Makabiadą Izraelyje

Lietuvos „Makabi“ sporto klubo komanda išvyksta į 20-tąją – jubiliejinę Makabiadą Izraelyje, kurioje dalyvaus daugiau negu 10 000 sportininkų iš 80 šalių.

Lietuvos komandai tai bus 8-toji Makabiada, kadangi ji pradėjo dalyvauti nuo 1989 metų, kai istorinėje 13 – oje Makabiadoje Lietuvos makabiečiai, pirmi Lietuvos istorijoje tokio aukšto rango varžybose, nešė Lietuvos trispalvę. Nenuostabu, kad „Makabi“ prezidentas Semionas Finkelšteinas ir kiti klubo veteranai, kaskart vykdami į Izraelį dalyvauti pasaulio žydų Olimpinėse žaidynėse, prisimena kaip „Makabi“ tapo pirmuoju tautiniu klubu po sovietmečio išsiveržusiu iš Sovietų sąjungos ir su Lietuvos vėliava dalyvavusiu Makabiadoje.

S. Finkelšteinas:

2017 m. Lietuvos „Makabi“ delegacijoje dalyvaus 28 sportininkai, kurie rungsis 8-sporto šakose:(badmintono, plaukimo, mini – futbolo, dziudo, stalo ir lauko teniso, šachmatų ir jojimo). Kanados jojikė, turinti litvakų šaknų, buvo priimta į Lietuvos rinktinę, nes jojikų komandos Kanada neišstatė.  Lietuvos komandoje yra net trys ankstesnių Makabiadų prizininkai – šachmatininkas Eduardas Rozentalis (1989 m. bronzos medalis), badmintonininkas Alanas Plavinas – sidabro medalis  ir Aleksas Molodeckij, dziudo – bronzos medalis, – abu 2013 metų Makabiados dalyviai.

Mums svarbu dalyvauti Makabiadose, mes niekad  nepraleidom nei vienų žydų Olimpinių žaidynių. Visada stipresne ar silpnesne komanda, sugebėdavome dalyvauti ir iškovoti medalius. Šį kartą vyksta 5 pajėgūs jauniai, 3 iš jų pretenduoja į medalius. Turim 3 badmintonininkus, plaukiką ir stiprią stalo tenisininkę Netą Alon,  galinčią laimėti medalį. Markas Šamesas ir Vitalija Movšovič – badmintonininkai, galintys kovoti dėl medalių. Suaugusiųjų sportininkų grupėje dėl medalių gali kovoti žinomas šachmatininkas E.Rozentalis, badmintoninikas A. Plavinas, dziudoistas A.Molodeckij.  Salomėja Zaksaitė – pajėgi šachmatininkė vyksta į Makabiadą pirmą kartą. Mūsų futbolo komanda vyksta su nauju žaidžiančiu treneriu Arūnu Šteinu. Trys pajėgūs futbolininkai dėl įvairių priežasčių negali vykti į Makabiadą: Artūro Sobolio neišleido darbdavys, Danieliaus Gunevičiaus neišleido treneris, Romanas Buršteinas negali išvykti dėl šeimyninių priežasčių.

Visi jauniai gyvens geriausiame Haifos viešbutyje, jie dalyvaus varžybose, po kurių jiems sudaryta atskira programa. Plaukikai rungtyniaus Vingeito sporto komplekse. Makabiados atidarymas liepos 6d. dalyvaus 80 šalių sportininkai, šis įvykis visada sulaukia didelio pasaulio žiniasklaidos dėmesio, apie atidarymą praneša ne tik Izraelio, bet ir CNN, BBC ir kitos pasaulio TV. Žydų olimpinės žaidynės vyksta kas 4-erius metus, visada dalyviams organizuojama plati kultūrinė pažintinė programa. Šis įvykis yra daugiau negu sportas.

Mus labai gražiai išlydės Izraelio ambasadorius Lietuvoje Amiras Maimonas, pats sportuojantis drauge „Makabi“ varžybose, ketina surengti išvakarėse palydas savo rezidencijoje. Mus remia Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė. Maccabi Wold Union sąjunga pakvietė LŽB pirmininkę Fainą Kukliansky dalyvauti atidarymo iškilmėse ir eiti drauge su komanda. Ji gavo asmeninį kvietimą kaip „Makabi“ rėmėja, tuo parodomas dėmesys LŽB.

LŽB pirmininkė Faina Kukliansky:
Sportas visada buvo neatsiejama žydų gyvenimo dalis. „Makabi“ – sveikintinas sportinis reiškinys. Labai gerai, kad mes turime šį klubą su pirmininku Semionu Finkelšteinu, Daumantu Todesu, Matviejum Frišmanu, Gercu Žaku, Michailu Duškesu – visi makabiečiai entuziastai. Mes turime kuo didžiuotis. Man labai malonu, kad gavau kvietimą dalyvauti kaip LŽB pirmininkė, tai didelė garbė eiti drauge su sportininkais. Nešim Lietuvos ir LŽB vėliavą su „Makabi“ ženklu. Norint pasiekti gerus rezultatus neprofesionalams, reikia dirbti sutartinai visoms suinteresuotoms grupėms. Juk dažnai sportas laikosi entuziastų dėka. Dalyvavimas „Makabi“ sporto klube galėtų tapti masiniu reiškiniu ir žydų mokykloje, tuo labiau, kad tam sudarytos sąlygos ir idėją palaiko pats mokyklos direktorius Miša Jakobas.

„Makabi“ klubas tikisi, kad prie Vilniaus žydų mokyklos esančiame stadione vėl vyks futbolo treniruotės, kad tokiu būdu augtų komandos pamaina.
„Makabi“ klubo pirmininko pavaduotojas D.Todesas pasakoja, kad į Makabiadą suvažiuoja įvairios kartos, nuo 10-mečių iki 70-mečių veteranų. Dažnai dalyvauja šeimos, palaikančios sportinę tradiciją. Dabar pradėta ypatingai globoti jaunius. Tiek aktyviai veikiančių „vedybinių kontorų“, kiek veikia per Makabi žaidynes, turbūt niekur kitur nėra. Susitinka įvairių kraštų žydai, kurie po to sėkmingai kuria žydiškas šeimas. Veteranams tokios programos nėra.

Lietuvos sporto klubas „Makabi“ gali didžiuotis savo senomis ir giliomis tradicijomis. Vilniuje „Makabi“ buvo įkurtas 1916 metais, o Lietuvoje gyvavo nuo 1920 iki 1940 metų. „Makabi“ būstinė buvo Kaune. 1926 metais Lietuvoje buvo net 83 „Makabi“ klubo skyriai, vieniję 4 tūkstančius narių. 1932-aisiais ir 1935-aisiais metais Lietuvos „Makabi“ sportininkų delegacijos dalyvavo pirmosiose ir antrosiose „Makabi“ žaidynėse Tel Avive.


Tačiau Antrasis Pasaulinis karas, žydų žudynės keliems dešimtmečiams išbraukė ,,Makabi“ sporto klubą iš Lietuvos gyvenimo. Suprantama, kad atkurtasis „Makabi“ nė iš tolo negalėjo prilygti prieškariniam klubui nei pajėgumu, nei masiškumu. Juk 92 procentai žydų atgulė Kauno IX forto ir Panerių duobėse, buvo išžudyti prie miestų ir miestelių esančiose žvyrduobėse ar miškuose.

Organizacinis komitetas 1989m. suformavo delegaciją, vyksiančią į XIII Makabiadą, kurią sudarė oficialūs asmenys, 25 sportininkai bei 25 žydų folkloro ansamblio „Faerlach“ nariai. Klubo pirmininkas S. Finkelšteinas – delegacijos vadovas, klubo pirmininko pavaduotojo D. Todeso pastangomis Lietuvos delegacija turėjo savo aprangą, suvenyrų. Visa klubo simbolika – dailininko ir „Makabi“ futbolininko Iljos Bereznickio kūryba. Tuomet viena sunkiausių užduočių buvo – išvežti delegaciją, juk Lietuva dar nebuvo Nepriklausoma valstybė, todėl reikėjo daug diplomatijos ir žinių.
D.Todesas:
Šiandien prisimenu visų geranoriškumą, stengiantis padėti įveikti piktavališką Maskvos blokavimą, net anuliavus bilietus makabiečių skrydžiui per Maskvą į Izraelį, buvo labai greitai gauti bilietai per Varšuvą į Izraelį. Juos gauti padėjo Maccabi World Union organizacija, kuri organizavo Izraelio oro bendrovės „El Al“ reisą. Visi į mus Lietuvoje žiūrėjo geranoriškai kaip į seniai egzistavusią garsią tautinę žydų sporto organizaciją, kaip Lietuvos pasipriešinimo Sovietų sąjungai judėjimo dalyvę ir padėjo pasigaminti visa, kas tokiais atvejais labai reikalinga. Pirmasis mūsų dalyvavimas buvo paženklintas rimtais pasiekimais.

“Makabi” klubas dėkoja rėmėjams:        

UAB “Ginestra”,UAB ”Init”, UAB”GLAS”, UAB ”Tinklelis”, Asociacija ‘Sportas visiems” ir daugeliui klubo draugų, padėjusių makabiečiams dalyvauti 20-oje Makabiadoje.

Nuotraukos iš 2017 m. “Makabi” klubo varžybų: 

 

  • Makab1
  • Makab
  • Makabi13
  • Makabi12
  • Makabi20
  • Makabi19
  • Makabi18