Šaptai Cionas su šeima lankėsi Panevėžio žydų bendruomenėje

Šaptai Cionas su šeima lankėsi Panevėžio žydų bendruomenėje

Birželio 13d. Panevėžio m. žydų bendruomenėje apsilankė Šaptai Cionas su šeima. Antrojo pasaulinio karo metais Kupiškio raj. Trinapolio vienkiemyje Markevičių šeima, kuri augino septynis vaikus, nedvejodama priglaudė 10 žydų, tarp kurių buvo ir Šaptai Ciono mama Sima Ševelytė. Juozapo Markevičiaus ūkyje ir šalia miške esančioje žieminėje  buvo slepiami dar 9 iš Panevėžio geto 1941 metų vasarą išsigelbėję žydai: Voltas Kušneris (žmona jo jau buvo sušaudyta), dukros Sonia ir Asia, sūnus Jozefas, vairuotojas Levinas, advokatas Keselis, anglų kalbos mokytojas (pavardė nežinoma), Šolomas Šerenzonas, Špindelis. Sonia Kušneraitė tais pačiais 1941 metais paliko Juozapo Markevičiaus ūkį ir su drauge slapstėsi Subačiaus miestelyje geležinkelio stotyje. Likę 9 žydai išbuvo iki 1943 metų rudens. Markevičiai juos maitino ir slėpė, gelbėjo nuo neišvengiamos žūties. Vėliau už šiuos nuopelnus Markevičiai buvo pakviesti būti žydų bendruomenės garbės nariais, jiems suteikti Pasaulio teisuolių vardai.

Panevėžio m. žydų bendruomenėje Šaptai Cionas svečiavosi kartu su žmona ir vaikais. Šeimos nariams jis norėjo parodyti masines žydų žudynių vietas, kur 1941 m. liepos – rugpjūčio mėnesiais buvo sušaudyta 90 proc. Panevėžio žydų bendruomenės. Kartu su PŽB pirmininku Gennady Kofman jis apžiūrėjo archyvinius dokumentus ir nuotraukas, kuriose 1951 – 1960 m. įamžinti likę gyvi žydai. Bežiūrint nuotraukas, Šaptai pateikė naujos svarbios informacijos apie nuotraukose užfiksuotus žmones ir įvykius. Taip pat pateikė faktus apie žydus, gyvenusius iki karo Panevėžyje ir po karo savo lėšomis pastačiusius paminklą nekaltiems žuvusiems žmonėms.

“Ši nauja, svarbi informacija papildys PŽB archyvą, padės patikslinti sušaudytų Panevėžio žydų sąrašą”, – sakė PŽB pirmininkas Gennady Kofman.

Po susitikimo bendruomenėje, lydimas PŽB nario Michailo Grafmano, Cionas su šeima išvyko aplankyti žydų sušaudymo vietų.

 

  • Cionas
  • Cionas2