Simonas Gurevičius skelbia apie savo kandidatūrą į VŽB ir LŽB pirmininkus

Pastaba: kandidato pranešimo rinkėjams tekstas neredaguotas, išskyrus klaidingą rinkimų datą

Lietuvos ir Vilniaus žydų bendruomenės nariams
Simonas Gurevičius
Ekonomistas, lektorius, ilgametis žydų bendruomenės savanoris ir buvęs Lietuvos žydų bendruomenės vykdantysis direktorius
www.facebook.com/simonas.gurevichius
www.facebook.com/simonas.gurevichius.public.page
el.p. simonas.gurevicius@gmail.com

Kaip jau daugelis žinote, prieš kelis mėnesius nusprendžiau kandidatuoti į bendruomenės pirmininko poziciją. Šis sprendimas neatsirado iš niekur, bet buvo kelerių metų bendruomenės veiklos stebėjimo, pokalbių su bendruomenės nariais, diskusijų, dažnai pasibaigiančių raginimais, skatinimais bei prašymais kandidatuoti, rezultatas. Savo kandidatavimą į šiuos atsakingus ir garbingus postus vertinu kaip natūralią ilgametės ir kryptingos veiklos pasekmę. Juk bendruomenėje mano veikla ir gyvenimas prasidėjo nuo pat vaikystės.

Per paskutinius keletą metų bendruomenė pasikeitė ir tai neleido man likti nuošalyje. Žinau ir tikiu, kad galiu grąžinti į bendruomėnę prarastą jos esmę, nenuvertindamas ir tos darbo dalies, kuri buvo naudinga per šiuos metus.

Po daugiau nei 10 m. savanoriško darbo bendruomenėje, tiek pat laiko užėmiau Lietuvos žydų bendruomenės vykdomojo direktoriaus pareigas. Tai buvo labai intensyvus, daug patirties, įvairiapusiško supratimo, žinojimo ir įgūdžių reikalaujantis darbas. Tai vienas reikšmingiausių mano darbinės veiklos etapų, atsakingų, sudėtingų, kuomet bendruomenės projektuose ir renginiuose praleisdavau daugiau laiko nei namuose. Tačiau kartu šis etapas ir vienas prasmingiausių. Tuo laikotarpiu aš nenutrūkstamai gyvenau bendruomenės vystymo, gerinimo ir gražios jos ateities idėja.

Turiu ekonomikos magistro laipsnį ir buvau aukščiausiais balais įvertintas fakulteto studentas. Turiu didesnę nei 10 m. vadovaujamo darbo patirtį. Turiu viešojo kalbėjimo bei  dėstymo patirtį didelėms auditorijoms. Moku 6 kalbas, dar 2 kalbų turiu pagrindus. Dirbau tarptautinėse įmonėse bei organizacijose, buvau Premjero patarėju visuomeniniais klausimais. Vykdau individualią veiklą ir nuolat skaitau paskaitas ekonomikos, verslo plėtros, žydų vertybių ir moralės temomis. Šiuo metu dirbu trejose darbovietėse.

Sukūriau žydišką šeimą, su nuostabia žmona auginu dvi puikias dukras. Su jomis kalbu jidiš, mes puoselėjam žydiškas tradicijas ir vertybes.

Gali kilti klausimas, kaip suderinsiu savo dabartinę veiklą su pirmininko pareigomis. Aš manau, kad bendruomenės pirmininko darbas turėtų būti apmokamas, o pirmininkas – finansiškai atsakingas už benduomenės vykdomas finansines procedūras. Tačiau, jei bendruomenės nariai manytų kitaip, taip, aš dirbsiu savanoriškais pagrindais, tik, žinoma, kita apimtimi ir deleguojant funkcijas darbuotojams.

Rinkimų procesas. Ar gali rinkimų procesas praeiti sklandžiai, gražiai, demokratiškai skaidriai, diplomatiškai? To labai norėtųsi mums visiems, visomis pastangomis stengiames, bet ar vienpusiškai galėtume šito pasiekti? Iškėlęs kandidatūrą supranti, kad kitam tampi kliūtimi, kurios norisi, kad nebūtų. Šioje vietoje tenka prabilti apie ne pačius maloniausius bendruomenės vadovo rinkimų aspektus.

Galbūt pamenate, kad tik iškėlęs savo kandidatūrą į bendruomenės pirmininkus, išsyk pareiškiau neketinąs drabstytis purvu ir nepagrįstai kritikuoti kitų bendruomenės narių. Deja, „kita pusė” pasirinko laikytis priešingo požiūrio – netrukau išgirsti esą „kare visos priemonės pateisinamos”.

Tos „priemonės”, pasirodo, buvo asmeniškai prieš mane nukreipta šmeižto kampanija. Nepaisant apie mane paskleisto melo ir pramanytų istorijų, neketinu veltis į niekam garbės nedarantį drabstymąsi purvais. Tik visada norėtųsi žmoguje rasti to žmogiškumo. Kad save pristatantys patyrusiais, teisininkai ar žurnalistai, naudodamiesi melaginga informacija suprastų, koks nešvarus ir kiek žalos darantis yra šis darbas.

Kalbu apie bendruomenėje pristatytus, kitiems išplatintus ir kito kandidato paviešintus lapus su melaginga ir mane šmeižiančia informacija. Dėl šios istorijos ir labai nemalonios situacijos kreipiausi į prokuratūrą, dėl baudžiamosios bylos iškėlimo. Aš nebijau klausimų nei šia tema, nei kitomis, mano sąžinė yra švari. Tiesiog norėčiau, kad žinotumėte, kad platinamos melagingos informacijos autoriai yra žmonės, be priežasties ir pagrindo persekioję mane ir mano šeimą, mums grasinę, žeminę antisemitiniu pagrindu. Šiems asmenims šiuo metu yra pritaikytos kardomosios priemonės. Kas iš mūsų yra pilnai apsaugotas nuo kitų asmenų neteisėtų veiksmų?

Noriu pabrėžti, kad vykstančių rinkimų nelaikau „karu”, o mintį, esą vardan pirmininko posto galima pateisinti net ir pačias amoraliausias priemones, vertinu kaip prasilenkiančią su bendruomenės išpažįstamomis vertybėmis.

Tačiau negalima tikėtis ir viltis, kad kaltinamas tylėsiu, paklaustas neatsakysiu ar sutiksiu su neteisėtu sprendimu. Kaip ir negalima tikėtis mano atsisakymo patarti, ir padėti.

Galiu tik apgailestauti, kad normalus demokratinis rinkimų procesas bandomas vaizduoti neigiamai, kaip tariamai bendruomenę skaldantis veiksmas. Kitokios nuomonės išraiška traktuojama kaip asmeninis priešiškumas. Su tokiu požiūriu negaliu sutikti – gyvybinga bendruomenė neįmanoma be nuomonių įvairovės ir aktyvios pozicijos. Gebėjimas šias nuomones išklausyti ir priimti užtikrina tarpusavio ryšių stiprumą. Bendruomenėje, jei ji tikra bendruomenė, negali vyrauti vienintelė „teisinga” nuomonė. Ačiū D-vui, vienos neginčijamos tiesos laikai jau baigėsi.

Tačiau kandidatuoju ne tam, kad įsivelčiau į beprasmes ir nesibaigiančias vidaus kovas. Mano tikslas – suburti žydų bendruomenę mus vienijančių vertybių pagrindu. Visiems drauge šį darbą pradėti siūlau nuo labai konkrečių veiksmų, atsiremiant į atskiras bendruomenės gyvenimo sritis:

Nauji vėjai bendruomenės valdyme 

Mano tekstas, skirtas bendruomenės nariams, nėra galutinis  siūlomos vizijos variantas. Priešingai – noriu, kad sutarimas dėl bendruomenės veiklos krypčių gimtų iš visų mūsų diskusijos. Todėl kviečiu Jus dalintis savo pasiūlymais ir nuomonėmis, nes, kam kitam, jei ne jos nariams ir yra skirtas žydų bendruomenės pirmininko darbas?

Bendruomenė nėra uždaroji akcinė bendrovė, kontroliuojama pagrindinio akcininko, vienasmeniškai ar siaurame rate priimančio sprendimus. Tai organizacija, o kartu ir žmonių grupė, kurioje didžiausiam įmanomam jos narių skaičiui sudaromos sąlygos priimti sprendimus. Todėl bendruomenė veiks skaidriai ir efektyviai, jos veiklą grindžiant demokratiniais, o ne autoritariniais principais. Atsiskaitant už kiekvieną išleistą eurą, bendruomenės lėšos bus panaudojamos visų bendruomenės narių reikmėms, o ne pavienių privilegijuotų asmenų poreikiams tenkinti. Valdybos ir Tarybos vaidmuo turėtų būti žymiai svarbesnis ir būtent šie valdymo organai turėtų užtikrinti Pirmininko veiklos skaidrumą ir atitikimą bendriems bendruomenės interesams. Į bendruomenės valdymo organų veiklą įtrauksime daugiau nuo bendruomenės finansavimo nepriklausomų, skirtingo amžiaus žmonių, savo srityse sukaupusių kuo įvairesnes patirtis. Bendruomenės administraciją sudarysime iš profesionalų, puoselėjančių žydiškas vertybes ir pasaulėžiūrą.

Bendruomenės įstatai taps tuo, kuo ir turėtų būti – formalią bendruomenės tvarką palaikančiomis taisyklėmis, o ne manipuliacijų įrankiu. Bendruomenės projektai ir veikla bus ne tik deklaratyviai, bet ir praktiškai skaidri. Visiems bendruomenės nariams bus sudaryta galimybė susipažinti su informacija bei nevaržomai reikšti įvairias nuomones. Užtikrinsime tiek finansinį, tiek sprendimų priėmimų skaidrumą.

Rūpestis mažiausiais bendruomenės nariais

Dėsime visas pastangas užtikrinti paramai valstybiniam žydų vaikų darželiui, siekiant iš pagrindų pagerinti mažylių ugdymo sąlygas. Sieksime keisti darželio lokaciją ir išsirūpinti didesnes patalpas drauge užtikrinant, kad šį didesnį darželį pirmenybę lankyti turėtų būtent žydų vaikai.

Didesnį dėmesį teiksime neformaliam žydų vaikų švietimui, siekiant ugdyti žydiškas ir bendražmogiškas vertybes nuo pat ankstyvų dienų. Šios srities svarba bus pademonstruota ne tuščiais žodžiais, o konkrečiais darbais ir skiriamu finansavimu.

Jaunimo ugdymas

Organizuosime žydų tematikos užsiėmimus skirtingoms jaunimo grupėms kiekvieną savaitę. Ištaisysime dabartinę padėtį, kuomet tik proginių ar šventinių renginių žydų jaunimo tarpusavio bendravimui ir ryšiams kurti yra ženkliai per mažai.

Remsime valstybinę Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnaziją sėkmingame jos darbe, prisidedant prie to, kad žydų jaunimas gautų žydišką, o kartu ir kokybiškiausią išsilavinimą mieste.

Dirbsime su žydų jaunimu ir skatinsime prasmingą jo savanorystės veiklą, bendruomenėje turinčią didesnę nei 20 metų tradiciją. Nepamiršime ir projektų, vienijančių skirtingas bendruomenės amžiaus grupes. Taip pat, projektų, kuriuose bendruomenės nariai įvairiapusiškai remia ir teikia bendruomenei paramą. Jaunimas yra ne tik bendruomenės ateitis, jis, pirmiausia, yra ir mūsų dabartis.

Jaunų šeimų įtraukimas į bendruomenės veiklas

Organizuosime bendrus renginius, programas ir veiklas, skirtas tėvams kartu su vaikais. Ne tik už bendruomenės ribų, bet ir joje.

Seminarai ir Šabatonai bus rengiami du-tris kartus dažniau nei tai vykdavo iki šiol. Didesnį dėmesį skirsime ir žydų vertybių puoselėjimui, siekiant nenutrūkstamai perduoti žydiškas tradicijas iš kartos į kartą.

Užsiėmimai vidutinio amžiaus žmonėms

Sugrąžinsime kas savaitę vykusius, kokybiškus „Gešer“ klubo užsiėmimus, Šabato šventimus bendruomenės pastate, organizuosime pažintines išvykas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

Tęsime kasmetinę „Limmud” seminarų tradiciją, į bendrą veiklą įtraukdami Latvijos ir Estijos bendruomenes.

Veiklos senjorams

Užtikrinsime, kad kiekvieną dieną senjorų klube vyktų veikla. Nepakanka vien atrakinamų durų ir suteikiamų patalpų – pakankamą finansavimą skirsime senjorų programoms ir visai vykdomai veiklai, o ne tik jos fragmentams.

Siekdami pritraukti kuo daugiau senjorų susiburti kartu ir dažniau lankytis bendruomenėje, atgaivinsime kassavaitinę Šabato tradiciją.

Visoms amžiaus grupėms būtina sugrąžinti bendruomenės, kaip žydiškų namų dvasią, puoselėtą per visą bendruomenės gyvavimo laikotarpį. Svarbu grąžinti ne tik žydišką atmosferą, bet ir jaukumo bei žmogiškumo jausmą, o taip pat žinojimą, kad yra užuovėja – vieta, kur gali būti išklausytas ir suprastas.

Bendruomenė nėra apytuštis pastatas su išdažytomis sienomis, baldais ir atliktu remontu, užrakintomis kabinetų durimis ir griežtu biurokratiniu aparatu. Be žmonių, žmogiškos šilumos, atvirumo ir abipusės pagarbos bendruomenė tiesiog neįsivaizduojama.

Pokyčiai socialinio darbo srityje

Socialinį centrą vėl paversime vieta, kurioje žmonės pirmiausia išklausomi ir kur jiems nuoširdžiai padedama. Griežtas įvairiais formalumais pagrįstas ir administracinių apribojimų kupinas mechanizmas sąlygojo tai, kad šiandien pagalbos nesulaukia jos stokojantys žmonės.

Dėsime visas pastangas, kad socialiniame centre dirbtų žydiškas vertybes ir požiūrį į žmogų turintis, suprantantis ir priimantis personalas. Tai sritis, kur nepakanka būti tiesiog „sausu”, bejausmiu darbuotoju, gebančiu skaičiuoti ir atlikti tik administracines funkcijas.

Socialinėje veikloje dėmesys bus skiriamas ne tik vyresniojo amžiaus žmonėms. Kartu su verslo atstovais, geranoriškais bendruomenės nariais, spręsime vidutinio amžiaus žmonių nedarbo problemas bei kitus socialinius, probleminius klausimus, su kuriais susiduria jaunos žydų šeimos. Į šią sritį įtraukus verslo atstovus, medikus, teisininkus ir kitus profesionalus, socialiai remtinų šeimų problemos būtų sprendžiamos kur kas efektyviau.

Pokyčiai sinagogoje ir religiniame gyvenime

Užtikrinsime, kad kiekvienas besimeldžiantis ir gerbiantis tvarką sinagogoje asmuo galėtų netrukdomas dalyvauti maldose ar kitokioje sinagogos veikloje.

Toliau remsime nuolat besimeldžiančius sinagogos narius, tačiau neapribosime galimybių ir kitiems tikintiems asmenims tapti religinės bendruomenės nariais bei joje veikti.

Skatinsime toleranciją, o ne konkurenciją tarp skirtingų žydų religinių grupių. Suteiksime žmonėms daugiau galimybių pažinti įvairiapusišką žydų religinį gyvenimą, koordinuojant, derinant švenčių ir renginių laiką.

Pokyčiai regioninėse žydų bendruomenėse

Užtikrinsime bendradarbiavimą, o ne rungtyniavimą tarp regioninių bendruomenių. Bus plečiamas ne administracinis aparatas, o prasmingų veiklų, nukreiptų į žmonių interesus bei žydiškumo puoselėjimą, skaičius.

Užtikrinsime vienodas sąlygas visiems bendruomenės nariams. Kad ir kaip toli ar kaip vienišai bendruomenės nariai begyventų, visiems užtikrinsime lygias galimybes dalyvauti bendruomenės gyvenime.

Bendruomenės vaidmuo politiniame bei visuotiniame Lietuvos gyvenime

Bendruomenė yra ir turi būti nepolitinė organizacija, visomis išgalėmis remianti Nepriklausomą Lietuvą, jos Europinį kelią bei integraciją į NATO ir kitas Vakarų pasaulio struktūras. Vienas iš bendruomenės tikslų – kurti tvirtą ryšį su valstybės institucijomis, padėti joms sprendžiant įvairius klausimus, tačiau kartu išlaikyti nepriklausomą poziciją antisemitizmo, istorinio revizionizmo, kultūros paveldo ir kitais svarbiais klausimais. Pagrindinis bendruomenės dėmesys turi tekti tautinių vertybių ir bendruomeniškumo puoselėjimui, socialinei paramai, Lietuvoje gyvenančių žydų interesų gynimui bei atstovavimui, žydų kultūros paveldo ir kapinių išsaugojimui.

Bendruomenė palaiko įvairialypę visuomenę, kurioje vienodai gerbiami visų rasių, tautybių ir įsitikinimų žmonės, užtikrinamos jų teisės bei lygios galimybės. Kartu bendruomenė puoselėja savo tautines vertybes, atverdama jas ne tik savo nariams, bet ir plačiajai visuomenei.

Bendruomenė aktyviai dalyvauja tarptautinių žydų organizacijų veikloje, visokeriopai remia Izraelio valstybę.

Kviečiu visus dalyvauti gegužės 24 dieną 18 val. vyksiančiuose teisėtuose Vilniaus žydų bendruomenės rinkimuose, kurie yra sušaukti Vilniaus žydų bendruomenės Valdybos sprendimu. Nebūkite abejingi [pastaba: rinkimai neįvyks gegužės 24 dieną, žr. čia].

Dar kartą pabrėžiu ir užtikrinu, kad nėra planuojama vykdyti revoliuciją, daryti kategorišką, gąsdinantį ir kam nors kenksmingą perversmą. Mano kelias bendruomenėje prasidėjo, kai buvau vos 8-erių, bendruomenėje mano širdis, man bendruomenė – visų pirma šeima, jos narių nuomonės nebūtinai sutampa, tačiau jos išklausomos, jų paisoma, skatinamas aktyvus dialogas ir ieškoma bendrumo. Tai vieta, o kartu ir žmonės, pas kuriuos malonu grįžti, kurioje galima rasti pagalbą ir užuovėja. Juk tokia bendruomenė kaip tikrieji namai.