[ATNAUJINTA] VŽB konferencija NEĮVYKS gegužės 24 d.

Gerbiami Vilniaus žydų bendruomenės nariai,

Informuoju, jog 2017 m. gegužės 24 d. 18 val. rengiama Vilniaus žydų bendruomenės (toliau – VŽB) konferencija yra neteisėta dėl šių priežasčių:

  1. VŽB valdybos posėdžio sekretorius Simon Gurevičius  VŽB valdybos protokolo turinio nederino su VŽB pirmininke per VŽB įstatuose nustatytą terminą, nors pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus posėdžio sekretorius visų pirma turi suderinti su posėdžio pirmininkaujančiu protokolo turinį, duoti galimybę pirmininkaujančiam pateikti pastabas/pasiūlymus, atlikti korekcijas dėl surašyto protokolo projekto turinio ir tik tuomet protokolas yra pasirašomas;
  2. VŽB valdybos posėdžio sekretorius pateikdamas protokolą ir nesuteikdamas galimybės pateikti pastabas VŽB valdybos posėdžio turiniui pažeidė VŽB įstatų 8.3.4 punktą, kai tai reikia atlikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po įvykusio posėdžio;
  3. VŽB valdybos posėdžio sekretorius be suderinto su VŽB pirmininke protokolo bei nederindamas skelbimo dėl VŽB konferencijos teksto, vienasmeniškai jį patalpino 2017-04-22 (šeštadienį) „Lietuvos ryte“;
  4.  Be to, VŽB valdybos sekretorius savavališkai skelbdamas skelbimą pamynė 2017-04-19 VŽB valdybos sprendimą 2017-04-22 „Lietuvos ryto“ skelbime dėl VŽB konferencijos sušaukimo nurodydamas, kad konferenciją organizuoją jis vienas, o ne organizacinis komitetas ”Visais klausimais, susijusiais su Konferencija, maloniai prašome kreiptis į Simoną Gurevičių, el.p. simonas.gurevicius@gmail.com, tel +370 659 96 690”. informacija apie kandidatus turi būtų prieinama vienodomis sąlygomis, todėl vienas iš kandidatų negali savavaliskai prisiimti funkcijos, susijusios su infomacijos apie rinkimus teikimu;
  5. Analogiška situacija susidarė ir su VŽB konferencijos vietos parinkimu – VŽB konferencijos vieta („Karolina Park Hotel“, Konferencijų salė, Sausio 13-osios g. 2, Vilnius),  buvo parinkta nederinant su VŽB pirmininke;
  6. 2017-04-19 VŽB valdybos posėdžio sekretoriaus savavališkai surašytas ir pateiktas spausdinimui skelbimas „Lietuvos ryte“ apie būsimą VŽB konferenciją yra atšauktas, nes jis buvo atspausdintas nesant Lietuvos įstatymų nustatyta tvarka įforminto VŽB valdybos priimto sprendimo ir nesuderinus jo turinio.

Vadovaujantis išdėstyta medžiaga, informuoju, kad artimiausiu metu bus kviečiamas naujas VŽB valdybos posėdis (preliminari data – š.m. birželio 8 d.), kuriame iš naujo bus sprendžiamas klausimas dėl 2017 m. VŽB konferencijos sušaukimo datos, vietos ir darbotvarkės.

Pagarbiai,
VŽB pirmininkė Faina Kukliansky