Užuojauta

Howard Margol

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė su liūdesiu praneša, kad mirė Howardas Margolis ir reiškia gilią užuojautą velionio šeimai.

Howardas Margolis išėjo, būdamas, 92-ejų. Jis gimė Jacksonville, Floridoje vasario 22, 1924m.  Morris ir Sarah Margolių  šeimoje. Howardas buvo Antrojo pasaulinio karo veteranas,  jis dalyvavo Dachau koncentracijos lagerio išlaisvinime. Po karo tapo sėkmingu verslininku ir atsidavusiu vyru, tėvu, seneliu ir proseneliu. Howardo šaknys yra Lietuvoje. Jis buvo aistringas genealogijos žinovas, tapo vienu svarbiausių tyrėjų Lietuvos genealogijos tyrimų srityje.

20 metų jis vadovavo giminių šaknų ieškotojų turams į  Lietuvą ir padėjo tūkstančiams tyrinėti savo protėvių paveldą. H. Margolis dirbo Litvak SIG – Lithuanian-Jewish Special Interest Group – Lietuvos žydų specialiųjų interesų grupės prezidentu, inicijavo ir vadovavo Pasų projektui ir tapo įrašų įsigijimo ir dokumentų vertimo skyriaus pirmininku. Howardas su žmona Estera įkūrė Amerikos fondą Lietuvos ir Latvijos vyresnio amžiaus žydams remti.

Tebūnie šviesus jo atminimas.