Šiemet minimos 125-osios garsaus poeto, litvako Osipo Mandelštamo gimimo metinės

Šiemet minimos 125-osios garsaus poeto, litvako Osipo Mandelštamo gimimo metinės

Lapkričio mėnesį vykusiame LŽB Mini Limude, viena paskaitų buvo skirta garsaus poeto kūrybai. Paskaitą skaitė kaunietė poetė  Elena Suodienė, išleidusi savo 16 poezijos knygų, apsigynusi mokslų daktaro laipsnį apie Marinos Cvetajevos poeziją, Europos menų ir literatūros instituto apdovanota  „Auksinės plunksnos“ diplomu, dėsčiusi Vilniaus Universiteto Kauno humanitariniame fakultete iki 2000 metų. Dėstydama, parašė 3 poezijos knygas, po to tapo laisva menininke. Šiuo metu ji vadovauja Kauno Rusų susirinkimo klubui „Nadežda“. Elena Suodienė daug dėmesio skiria poeto O.Mandelštamo kūrybai ir jo biografijai, taip pat ji rašo poemą apie O.Mandelštamą.

125-osios poeto Osipo Mandelštamo gimimo metinės mums dar kartą primena, kad jis yra vienas garsiausių pasaulio litvakų. Jis išlieka daugelio atmintyje genialiu poetu, kurį nukankino nežmoniškas Stalino režimo persekiojimas. E.Suodienė jį vadina poezijos kankiniu.

Mandelštamų šeimos šaknys – Lietuvoje. Osipas Mandelštamas – didžios protingos litvakų dinastijos atstovas, iš jos kilo labai daug garsių išsilavinusių žmonių. Jo šeima iš motinos ir tėvo pusės – iš Lietuvos. Visi Mandelštamai kilę iš Lietuvos miestelio Žagarės, kur jie gyveno nuo 19 amžiaus. Poeto mamos giminė – Verblovskiai – nuo Jurbarko, po to jie gyveno Vilniuje. Osipo Mandelštamo šeima buvo priskirta pirklių sluoksniui. Mandelštamas Häckelis (arba Emilis) Benjamino sūnus – poeto tėvas. Motina – Flora ir jų sūnūs Aleksandras ir Osipas. Šeima gyveno Kaune, po to 1891 – Varšuvoje, o 1894 metais persikėlė į Sankt Peterburgą.  Osipas gimė Varšuvoje. Jis buvo pakrikštytas evangelikų liuteronų bažnyčioje, laikėsi atokiau nuo judaizmo, o šis faktas rodo, kad jam nebuvo labai patogu gyventi žydu. Jis mėgo pasaulietinį gyvenimo būdą. E. Suodienės eilėraštis, skirtas o. Mandelštamui:

Он за Овидия напишет письма…

Он вспомнит многоликий Рим…

Судьба изгнанника случится –

И Он будет, как Тот, гоним…

Будет вылавливать объедки

Помойной ямы заточения…

Овидий – всех поэтов предок

И всех изгнанников Вселенной…

Как Осип на щегла похож…

Как стар стал не по летам…

Тифозная сползала вошь

С тела упавшего поэта…

Он эллинским хотел согреть теплом

Святого старика Овидия,

А также, в образе сквозном,

Верлена и Вийона, иже

Есть Анненсого, Пушкина черты…

Он вспахивает времени пласты

И зёрна старого сюжета

Произрастают всходом лета…

Он “тёмный жребий” изменил

На “светлую печаль”, и это

Всевременности создаёт эфир,

И Август грезится поэту.

Rašytojas Tomas Venclova, pasakodamas apie O. Mandelštamą, prisiminė, kad Stalino laikais, kai poetas buvo persekiojamas, Lietuvos tuometinis ambasadorius Rusijoje, poetas J. Baltrušaitis siūlė jam išvykti į laisvą tarpukario Lietuvą gyventi ir net siūlė visokeriopą pagalbą su viza, bet jis atsisakė. Poeto gyvenimas užgeso nuo Stalino represijų.

Jis save laikė Peterburgo poetu. O. Mandelštamas daug rašė apie savo požiūrį vaikystėje į rusų kalbą, kuri nebuvo jo gimtoji. Motina – inteligentė, puikiai mokėjo rusiškai, ji padėjo įveikti sūnui kalbos barjerą tiek, kad jis tapo vienu garsiausių Rusijos poetu, tobulai rašiusiu rusų kalba.

Pasak Elenos Suodienės, O. Mandelštamo poezija – daugiasluoksnė, jis vis kūrė tuos sluoksnius, o jo pasauliai buvo neišmatuojami,  jis pats sau prieštaravo. Kai jis jaunystėje įžengė į literatūrą, jo niekas nepripažino, tuometinis poezijos elitas jį atmetė už netradicinį rašymą. Jo poezija daugeliui buvo mįslė. Nors sakoma, kad kiekvienas poetas sukuria naują kalbą, tos paieškos būna sunkios. O. Mandelštamas yra rašęs: „Koks skausmas ieškoti žodžio“.

Simbolistai jo nepriėmė. Tik pažintis su rusų poetu N. Gumeliovu suteikė impulsą O. Mandekštamo pirmajai knygai. Iki jos poetas jautėsi labai vienišas, o išleidęs knygą, tapo poetų cecho nariu, akmeistu. Akmeizmo atstovai skelbėsi, atsisakantys simbolizmo ir misticizmo, jie siekė atskleisti gyvenimo pilnatvę, vaizduodami kasdieniškus reiškinius. N.Gumiliovas net norėjo poetų cechą paversti poetų parlamentu, kur visi poetai būtų galėję dėstyti savo mintis. Tuo laikotarpiu pasirodo N.Gumeliiovo straipsniai „Simbolizmo palikimas ir akmeizmas“.

E.Suodienės eilės, skirtos O.Mandelštamui

Вишни в литовской Жагаре

Словно капельки крови…

Скольких там расстреляли,

Вырвав поэта корни!

Он словно Жертву Искупления

Себя готовил на заклание,

Еврейско-русский гений

С литовскими корнями…

Tomas Venclova nuo jaunystės domėjosi  O. Mandelštamo kūryba, nes jis buvo jo mylimiausias rašytojas.  Jis net nuvyko į Voronežą pas O. Mandelštamo našlę Nadeždą, susipažinęs su ja, sakydavo, kad ji beveik šventa moteris, nes išgelbėjo jo poeziją, kai O. Mandeštamą suėmė ir išvežė į lagerį, ji išmoko jo eilėraščius mintinai, tokiu būdu jie buvo išsaugoti. T. Venclova vertė O. Mandelštamo eilėraščius į lietuvių k. 1967 m.  juos atspausdino „Nemuno“ žurnale, kai poeto kūryba buvo beveik uždrausta. Neseniai per  „Svobodos radiją T. Venclova skaitė vieną geriausių Mandeštamo eilėraščių „Už tai, kad nesaugojau tavo delnų dovanos“, kurį pats išvertė. “Svobodos” radijas šiemet 125- osioms poeto gimimo metinėms skiria jam ypatingą dėmesį.

Už tai, kad nesaugojau tavo delnų dovanos,

už tai, kad paniekinau gležnąjį lūpų sūrumą,

akropolio šaltyje laukiu išauštant dienos.

kaip aš nekenčiu to sakuoto senovinio rūmo.

danajai tamsoj prie ginkluojamo žirgo budės –

jie pjūklus galanda ir sienoje platina žaizdą.

nebesuvaldau savo kraujo sausos maišaties,

Ir tau neturiu pavadinimo, garso ir vaizdo.

kodėl patikėjau, kad mus tebejungia grandis?

Per greitai tavęs netekau ir nemoku surasti.

dar neišsisklaidė naktis, negiedojo gaidys,

Už tai, kad nesaugojau tavo delnų dovanos,

už tai, kad paniekinau gležnąjį lūpų sūrumą,

akropolio šaltyje laukiu išauštant dienos.

kaip aš nekenčiu to sakuoto senovinio rūmo.

danajai tamsoj prie ginkluojamo žirgo budės –

jie pjūklus galanda ir sienoje platina žaizdą.

nebesuvaldau savo kraujo sausos maišaties,

Ir tau neturiu pavadinimo, garso ir vaizdo.

kodėl patikėjau, kad mus tebejungia grandis?

Per greitai tavęs netekau ir nemoku surasti.

dar neišsisklaidė naktis, negiedojo gaidys,

dar kaistantis kirvis nebuvo nugrimzdęs į rąstą.

Migloj savo šonkaulių medį pajunta pilis,

ant sienų išbloškusi skaidrią lyg ašaros dervą,

bet kopėčias kraujas užplūdo, lyg upė gili,

Ir trissyk kariai susapnavo viliojantį vardą

T.Venclovos vertimas