Vilniaus žydų religinės bendruomenės Taharat ha‘Kodeš sinagogos taisyklės

Vilniaus žydų religinės bendruomenės Taharat ha‘Kodeš sinagogos taisyklės

Patvirtinta Vilniaus žydų religinės bendruomenės valdybos posėdyje 2016-09-22, protokolas Nr.06

 Įžanga 

Taisyklės sudarytos atsižvelgiant į dažnėjančius Europoje išpuolius prieš žydus ir augantį pasaulyje terorizmo pavojų. Šių taisyklių privalu griežtai laikytis, nes jomis siekiama užtikrinti fizinį ir dvasinį besimeldžiančiųjų Taharat ha‘Kodeš sinagogoje saugumą ir orumą.

Vienintelė išlikusi po Holokausto ir sovietinės okupacijos Vilniuje yra mitnagdim tradicijos Taharat ha‘Kodeš sinagoga, pastatyta 1903 metais ir priklausanti Vilniaus žydų religinei bendruomenei.

Kiekvienas žydas turi teisę lankytis ir melstis Taharat ha‘Kodeš sinagogoje, su sąlyga, kad jis laikysis žemiau išdėstytų taisyklių.

Elgesio Taharat ha‘Kodeš sinagogoje tvarka 

 1. Sinagoga yra viešos pagarbos vieta.
 2. Visa jos religinė veikla, maldos pagrįsta mitnagedų tradicijomis.
 3. Sinagogoje visų maldų metu ir po jų reikalaujama laikytis viešosios tvarkos. Viešoji tvarka – tai moralės ir pagarbos vieni kitiems principais pagrįstos bendrosios viešo elgesio taisyklės, egzistuojančios visuomenėje.
 4. Šių taisyklių laikymasis užtikrina visuomenėje normalią gyvenimo eigą, tolerantišką bendravimą, civilizuotus tarp žmonių kylančių konfliktų sprendimo būdus, susilaikymą nuo agresyvumo, įgyvendinant savo interesus. Sinagogoje draudžiama įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstruoti nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai bei trukdyti visuomenės rimtį ir tvarką, keiktis necenzūriniais žodžiais ir nepadoriai elgtis, draudžiama pertraukti pamokslus, kelti triukšmą, kitaip trukdyti maldai.
 5. Maldos atliekamos tik vienoje iš esančių sinagogoje salių.
 6. Asmuo, norintis viešai pasisakyti sinagogoje, turi gauti rabino, dirbančio sinagogoje leidimą.
 7. Sinagogoje draudžiami tiek asmeniniai ginčai, tiek ir ginčai dėl maldų bei kitų religinių apeigų atlikimo būdo. Pasiūlymai dėl maldų bei kitų religinių apeigų atlikimo būdo gali būti aptarti su rabinu tik tuomet kai nėra meldžiamasi ar atliekamos kitos religinės apeigos. Šios taisyklės galioja ir Kiddush‘o bei paskaitų patalpoje.
 8. Sinagogos atidarymo ir uždarymo laikas nustatomas Vilniaus žydų religinės bendruomenės valdybos ir skelbiamas oficialiai. Jos pagrindu samdomi apsaugos darbuotojai ir techninis personalas, nustatomas jų darbo valandas. Ypatingi atvejai – derinami su Vilniaus žydų religinės bendruomenės pirmininku.
 9. Asmenį, skaitantį Torą, vedantį maldą, skiria ar samdo Vilniaus žydų religinės bendruomenės pirmininkas, pritarus Vilniaus žydų religinės bendruomenės valdybai. Visi tuo metu esantys sinagogoje asmenys privalo laikytis šios nustatytos tvarkos
 10. Lankantys sinagogą asmenys, privalo būti tvarkingai apsirengę, vyrai – su kipomis, kepurėmis ar skrybėlėmis. Maldos metu draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais.
 11. Į sinagogą neįleidžiami asmenys, turintys šaunamąjį ar šaltąjį ginklus arba kitus daiktus, kurie gali būti panaudoti kaip ginklai (išskyrus apsaugos darbuotojus), taip pat apsvaigę ar įtarimą sukėlę asmenys. Taip pat draudžiama įsinešti maišelius su maisto produktais, didesnius krepšius (kuprines, rankines, lagaminus ir kitokius paketus). Juos reikia palikti prie budinčio.
 12. Be Vilniaus žydų religinės bendruomenės pirmininko sutikimo, sinagogoje draudžiama rengti mitingus, susitikimus, susirinkimus, dengti vaišių stalą, organizuoti prekybinę veiklą.
 13. Besimeldžiantieji ir sinagogos lankytojai privalo paklusti Vilniaus žydų religinės bendruomenės valdybos vardu veikiantiems pirmininko, seniūno ir apsaugos darbuotojų nurodymams.
 14. Asmenys, pažeidę šių taisyklių tvarką, išprašomi iš sinagogos ir vėliau gali būti į ją nebeįleidžiami. Viešosios tvarkos trikdymas ar kiti veiksmai, priešingi Lietuvos Respublikoje veikiantiems įstatymams, gali užtraukti teisinę atsakomybę.
 15. Sinagogos raktai, visos komunikacijos prieigos saugomos ir valdomos Vilniaus žydų religinės bendruomenės pirmininko.
 16. Visi asmenys, esantys sinagogoje, privalo paklusti saugos darbuotojo reikalavimams. Jis prilyginamas viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui.

 Vilniaus žydų religinės bendruomenės pirmininkas Shmuel Levin