Šiauliuose bus atidengiamas Atminimo akmuo Samueliui Petuchauskui, buvusiam Šiaulių viceburmistrui 1921-1940 m.

Š. m. rugpjūčio 29 d. 12 val. prie įėjimo į Šiaulių miesto savivaldybę (Vasario 16 g-vė, 62) bus atidengiamas Atminimo akmuo Samueliui Petuchauskui, kuris 1921-1940 m. m. buvo renkamas ir perrenkamas Šiaulių viceburmistru. Atminimo akmens atidengimo ceremoniją pradės Šiaulių meras A. Visockas.
Ceremonijoje dalyvaus Šiaulių žydų bendruomenės pirmininkas J. Buršteinas ir bendruomenės nariai, kiti garbūs miesto žmonės, taip pat žada dalyvauti svečiai URM atstovai, Jackaus Sondeckio šeimos nariai ir kt.
Informacijos bus daugiau.