Pasaulio žydų kongreso vadovas reikalauja, kad Lenkijos pareigūnai atsiprašytų už pastabas dėl lenkų dalyvavimo žydų žudynėse

Pasaulio žydų kongreso vadovas reikalauja, kad Lenkijos pareigūnai atsiprašytų už pastabas dėl lenkų dalyvavimo žydų žudynėse

2016 liepos 20d.

NIUJORKAS – Pasaulio žydų kongreso (WJC) prezidentas Ronaldas S. Lauderis šiandien griežtai kritikavo aukšto rango Lenkijos pareigūnų pareiškimus dėl lenkų dalyvavimo žiauriose žydų žudynės Antrojo pasaulinio karo metu ir po jo. Lauderis vadina Lenkijos švietimo ministrės Annos Zalevskos  pareiškimus ir abejones dėl lenkų dalyvavimo dviejuose žydų pogromuose Jedvabno mieste, o šio miesto meras Michaelis Chajevskis net pasiūlė ekshumuoti aukas, gulinčias masinėje kapavietėje. “Tokie pareiškimai kelia nerimą,-sakė R.S Lauderis, jie skamba kaip “spjūvis į veidą” savo miesto Holokausto aukoms”. (Jedvabno pogromas – 1941 liepos 10 d. įvykdytas žydų pogromas, jo metu vietos lenkai nužudė apie 340 žmonių.)

Pasak Lauderio, ministrės ir mero pareiškimai nurašo visas  Lenkijos mokslininkų pastangas, jie daugiau nei 25 metus tyrė, gilinosi, ieškodami įrodymų apie siaubingą lenkų smurtą prieš žydus. Pasaulio žydų kongreso prezidentas paragino Lenkijos vyriausybę reikalauti, kad abu pareigūnai nedelsdami, aiškiai ir nedviprasmiškai atsiprašytų bei atsiimtų savo žodžius. Ministrei Zalewskai ir merui Chajevskiui Lauderis siūlė, verčiau įsiklausyti į Lenkijos prezidento Andrzejaus Dudos žodžius. Prezidentas A.Duda liepos pradžioje Kielcuose, prisimindamas šio miesto žydų pogromo 70-metį,  kalbėjo, kad “laisvoje, suverenioje ir nepriklausomoje Lenkijoje nėra vietos jokiems prietarams, rasizmui, ksenofobijai ir antisemitizmui “,- Lenkijos prezidento žodžius citavo Ronaldas S. Lauderis ir pridūrė: “Kelia nerimą aukštų Lenkijos vyriausybės pareigūnų žodžiai, juk Lenkija – šalis,  vadovavusi kovai prieš komunizmą Centrinėje ir Rytų Europoje, daug padariusi, skatindama Holokausto švietimą ir stipendijas,  dabar atrodo traukiasi atgal ir dezinformuoja. Po komunizmo žlugimo Lenkijos visuomenė, jos žmonės, susidūrę su savo istorijos dėmėmis, demonstravo drąsą ir orumą, todėl darbais jie nusipelnė pagarbos ir tapo  vertingu pavyzdžiu kaimyninėms valstybėms, kurios nesugebėjo įvertinti savo istorijos,- kalbėjo R.S. Lauderis”.