Holokaustą išgyvenusių asmenų atsparumas psichologinei traumai

Ruth konferencija

2016 m. liepos 10-14 dienomis Vilniuje vyko 24-oji Tarptautinės elgesio raidos tyrimų draugijos (toliau – ISSBD) konferencija. Tai pirmoji ISSBD draugijos konferencija Rytų Europoje, pristačiusi įdomią mokslinę programą, kurią sudaro mokslininkų ir studentų (doktorantų ir magistrantų), vykdančių tyrimus žmogaus vystymosi srityje, pranešimai.

Konferencijoje Mykolo Romerio universiteto dotorantė Ruth Reches pristatė stendinį pranešimą, tema „Holokaustą išgyvenusių asmenų atsparumas psichologinei traumai”.

Pranešimo santrauka

Kolektyvinės katastrofos, tokios kaip Holokaustas, karas, represijos ir etninis smurtas – tai žmonių sukeltos politinės ir socialinės katastrofos, kurios ne tik stipriai sukrečia visuomenę, bet ir sukelia traumą kiekvienam jas išgyvenusiam asmeniui. Po antro pasaulinio karo ir Holokausto praėjo daugiau nei 70 metų.  Dar gyvi Holokaustą  išgyvenę asmenys. Šių žmonių trauminio patyrimo psichologinės studijos atveria plačias galimybes analizuoti, kaip žmonės sugeba susidoroti su trauma ir toliau sėkmingai gyventi. Ruth Reches tyrime analizuojama, kaip Holokaustą išgyvenę asmenys susidorojo su trauminėmis situacijomis karo metu, išskiriant atsparumo traumai faktorius.

Tyrime dalyvavo 4 moterys ir 5 vyrai. Visi tiriamieji kalėjo gete arba koncentracijos stovyklose, būdami 8 metų amžiaus ir vyresni. Tyrimo metu asmenys buvo apklausiami pusiau struktūruotu interviu. Interviu buvo analizuojami teminės analizės metodu. Temos apibendrintos ir išskirti faktoriai, padėję išgyventi Holokaustą ir toliau sėkmingai gyventi. Išskirti išoriniai atsparumo traumai faktoriai – socialinė parama ir atsitiktinumas, bei vidiniai atsparumo faktoriai – vertybių pasikeitimas, trauminės patirties integracija ir saviveiksmingumas,-faktoriai, padėję susidoroti su trauma ir įtakoję potrauminį augimą.

Konfrencijos akimirkos Facebooke

skaityti plačiau