Pirmasis Vilniaus vaikų kūrinių aukcionas

2016 birželio 6 d!

Vilniaus Vaikų ir jaunimo dailės mokykla – pirmoji nepriklausomoje Lietuvoje privati meninio – kultūrinio ugdymo institucija, pradėjusi savo kelią 1991 m. jos įkūrėjos, Jūratės Stauskaitės dailės studijos pavadinimu. Per 25 gyvavimo metus mokykla tapo įvairiapuse,  novatoriška meninio ugdymo erdve, kurioje savo kelių ieško ir atranda visi, kuriems ji suteikė individualų laisvos raiškos pojūtį, pritaikomą bet kuriai profesijai. Per minėtą laikotarpį mokykla išleido kelis tūstančius absolventų, parengė metodinius leidinius, naudotinus bendrojo lavinimo mokyklose, dalyvavo miesto ir valstybinėse meninio ugdymo edukaciniuose ir labdaringuose renginiuose ir yra pasirengusi toliau ugdyti kūrybingo visuomenės nario įgūdžius.

Viena iš svarbiausių mokyklos kūrybinių veiklos sričių – VILNIAUS VAIKŲ IR JAUNIMO MENO GALERIJOS „Vėjas“ veikla.

Galerijoje vyksta įdomios ir reikšmingos ne tik vaikų, bet ir žymių profesionalų parodos, rengiami edukaciniai užsiėmimai, kalendorinės šventės, tarptautiniai seminarai, etc.- galerija – vienintėlė tokio pobūdžio edukacinė erdvė, visoje Pabaltijo teritorijoje, kurios veikla domisi ( ir su ja bendradarbiauja) meno edukatoriai iš Latvijos, Estijos, Norvegijos, Islandijos, Lenkijos, JAV, Belgijos, Vokietijos ir k.t. Galerija šiemet  plečia savo veiklą ir yra pasirengusi dar labiau prisidėti prie visuomeninių – socialinių veiklų, bendradarbiaudama su mokykla, kaip didelę meninio ugdymo patirtį turinčia institucija.

Esame numatę:

Pakviesime mokytis meno ir kūrybos paslapčių gabius, bet stokojančius vaikus iš globotinų šeimų ir vaikų įstaigų, bei neįgaliuosius;

pratęsime užsiėmimus vaikų ligoninių skyriuose;

  • vaikų darbais puošime ligoninių, globos įstaigų interjerus (tą esame jau darę);
  • organizuosime edukacines – menines akcijas miesto paribiuose ir nuošalesnių rajonų gyventojams;
  • Estetiškais akcentais dabinsime apleistas miesto vietas (neprižiūrimus kiemus, statybines prieigas, etc.).

Kviečiame išsamiau pasidomėti mūsų veikla galerijos tinklapiuose  www.vaikugalerija.lt, www.dailesmokykla.lt.

Pirmasis žingsnis, plėtojant numatytą veiklą už mokyklos ir galerijos ribų – pritraukti lėšų stokojantiems gabiems vaikams iš nepasiturinčių šeimų ir globos namų remti. Tuo tikslu, rengiame pirmąjį aukcioną. Aukcione bus pristatyti įvairia tematika ir skirtingomis technikomis atlikti darbai iš Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos fondų. 

Numatytus eksponuojamus kūrinius čia ir pristatome. 

TIKIMĖS JŪSŲ PALAIKYMO IR DALYVAVIMO AUKCIONE.

Mokyklos ir galerijos direktorė, dailininkė Jūratė Stauskaitė.