Paroda “Baltoji rožė” Kaune atsidarys 2016 m. liepos 7 d.

Paroda “Baltoji rožė” Kaune atsidarys 2016 m. liepos 7 d.

Kauno žydų bendruomenėje lankėsi garbūs svečiai- dr. Werner Rechman, “Friedrich Ebert Stiftung” fondo koordinatorius Baltijos šalims, ir p. Jolanta Steikūnaitė-Babarskė, šio fondo Lietuvos biuro vadovė. Susitikime su Kauno žydų bendruomenės pirmininku Gercu Žaku bei Kauno įvairių tautų kultūrų centro vadovu Dainiumi Babilu buvo kalbėta apie fondo veiklą, toleranciją mūsų visuomenėje, požiūrį į Holokaustą ir vietinius nacių talkininkus. Pagrindinis vizito tikslas buvo aptarti fondo globojamos parodos apie pasipriešinimo nacionalsocializmui grupę “Baltoji rožė” eksponavimo Kaune klausimus.

“Baltoji rožė” buvo vienintelė stambi pasipriešinimo grupė Vokietijos universitetuose, 1942 m. įkurta Miuncheno universiteto studentų. Po karo „Baltoji Rožė“ pamažu įsitvirtino kaip vienas svarbiausių pasipriešinimo nacistiniam režimui simbolių. Vokietijai (ir ne tik jai) tai buvo ir tebėra labai reikalingas priminimas, jog netgi juodžiausiais amoralios diktatūros metais, tvyrant visuotinės baimės atmosferai, radosi jaunų žmonių, kurie patys jau buvo praėję nacistinio auklėjimo programą, – išdrįsusių atvirai kalbėti apie sąžinę ir kviesti kitus priešintis blogį įkūnijančiai totalitarinei valstybei. „Vokiečių vardas liks amžiams suterštas, jeigu vokiečių jaunimas galiausiai nesukils, neatkeršys ir tuo pačiu neišpirks savo kaltės, jeigu nesutriuškins savo kankintojų ir neatstatys naujos dvasingos Europos! Studentės! Studentai! Į mus žvelgia vokiečių tauta!” (Paskutinioji “Baltosios rožės” skrajutė, 1943 m. vasaris).
Parodos “Baltoji rožė” atidarymas Kaune vyks 2016 m. liepos 7 d. 18 val. Kauno įvairių tautų kultūrų centre (Šv. Gertūdos g. 58)