Filmo „Kadish“ peržiūra ir susitikimas su rabinu Samson Daniel Izakson

Lietuvos žydų studentų sąjungos kino klubas, organizuojantis nemokamas ir visiems atviras kino peržiūras, šių metų kovo 10 dieną kvietė į filmo ,,Kadish“ peržiūrą ir susitikimą su ką tik į Vilnių atsikrausčiusiu rabinu Samsonu Danieliu Izaksonu. Prieš pradėdamas filmo peržiūrą, rabinas tarė pasisveikinimo žodį ir trumpai papasakojo apie savo draugo režisuotą filmą. ,,Kadish“ – tai istorija apie rabiną Itzhaką Zilberį, gimusį Rusijoje 1917 m., kuriam teko susidurti su įvairiais 20-ojo amžiaus sunkumais. Itzhakas Zilberis judaizmo buvo mokomas privačiai namuose, kadangi jo tėvas Ben Tzion Chaimas Zilberis atsisakė jį leisti į anti-religinę sovietų mokyklą.

filmas2

Jau būdamas 15-kos, jis pradėjo mokyti judaizmo visame mieste, nepaisant to,  kad mokymas buvo draudžiamas sovietų valdžios. Pagaliau po visų sunkumų, sovietų priespaudos,  įkalinimo lageryje, jam ir jo šeimai buvo leista išvykti į Izraelį, kuriame jis tęsė judaizmo mokymą,  puoselėjo tradicijas ir pritraukė daugybę  jaunuolių, besidominčių ir praktikuojančių  judaizmo religiją. Po filmo peržiūros žiūrovai buvo pakviesti įsitraukti į diskusiją, užduoti jiems rūpimus klausimus, išsakyti savo nuomonę ir pastebėjimus, į kuriuos mielai atsakė rabinas. Po diskusijos kelios dešimtys susirinkusių svečių buvo pakviesti pasivaišinti užkandžiais ir arbata. Šios neformalios dalies metu galėjo artimiau susipažinti su rabinu Samson Daniel Izakson, tiek pabendrauti ir padiskutuoti tarpusavyje.

rabinas zilberis