Kuriamas filmas apie Lietuvos žydų žudiką Karlą Jėgerį

Kuriamas filmas apie Lietuvos žydų žudiką Karlą Jėgerį

Kauno žydų bendruomenėje lankėsi svečias iš Vokietijos Jürgen Dettling, įvairių socialinių projektų ir visuomenės švietimo programų autorius. Šiuo metu jis įgyvendina projektą, kuriuo siekiama įtraukti į diskusijas  skirtingas kartas (jaunuolius ir senjorus) kalbėti apie toleranciją, rasinę neapykantą, Antrojo pasaulinio karo žiaurumus, jų pasikartojimo ir nacionalsocializmo idėjų atgimimo sąlygas. Pagrindine diskusijų vieta pasirinktas Valdkircho miestelis, kuriame prieš karą gyveno Karlas Jėgeris, Holokausto žudynių organizatorius Lietuvoje.

karl_jaegeacf9

Vienas iš projekto pagrindinių tikslų yra filmo apie K. Jėgerį sukūrimas. Savo pirmojo vizito į Lietuvą metu J. Dettling apžiūrėjo ir fotografavo žydų žudynių vietas, susitiko su Holokaustą išgyvenusiais žmonėmis. Balandžio mėnesį jis vėl atvyks į Lietuvą kartu su projekto dalyvių grupe, realiose žudynių vietose prasidės filmavimo darbai, bus įrašomi interviu su išgyvenusiaisiais Holokaustą.