Kauno Žaliakalnio žydų senosiose kapinėse numatyti rimti tvarkymo darbai

Kauno Žaliakalnio žydų senosiose kapinėse numatyti rimti tvarkymo darbai

2016 m. kovo 3 d. Kauno m. savivaldybėje vyko Darbo grupės 2016 m. kovo 3 d. Kauno m. savivaldybėje vyko Darbo grupės Kauno Žaliakalnio žydų senosioms kapinėms tvarkyti posėdis.Kauno miesto savivaldybės administracijos užsakymu VĮ „Registrų centro“ specialistai atliko Žaliakalnio senųjų žydų kapinių kadastrinius matavimus ir inventorizavimą. Buvo suskaičiuoti visi šiose kapinėse esantys antkapiai (5808), kiekvienam kapui priskirtas numeris ir nustatytos tikslios koordinatės. Darbai, kurie užtruko apie 2 mėnesius, kainavo 8000 Eur ir buvo finansuoti iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšų. Šis atliktas darbas leis žengti tolesnius žingsnius: atlikti kiekvieno kapo fotofiksaciją, perskaityti ir išversti antkapinius įrašus, identifikuoti kapus (nustatyti jame palaidotus asmenis) ir sukurti virtualią duomenų bazę. Viską atlikus, būtų galimas kapinių sutvarkymo techninio projekto parengimas ir jo įgyvendinimas. Kol kas šiems darbams finansavimo šaltiniai nėra numatyti, todėl ketinama kreiptis į įvairius fondus bei svarstoma galimybė kapų identifikavimui pasitelkti savanorius.
Kauno miesto savivaldybėje kapinėms yra rengiamas teritorijų planavimo dokumentas (formuojamas žemės sklypas) bei dar šį pavasarį turėtų būti sumontuotos visos teritorijos vaizdo stebėjimo kameros. Be to, kapinių teritorija yra nuolat prižiūrima, šienaujama, tvarkoma.