Panevėžio žydų bendruomenėje lankėsi Argentinos Rabinato žydų federacijos atstovas

Panevez vasaris

Vasario 15 d. Panevėžio Žydų bendruomenę aplankė Argentinos Rabinato žydų federacijos Izraelitų vadovas Rabinas Shmuel Arieh Levin. Jis atvyko kartu su aštuoniais savo tikinčiųjų bendruomenės nariais. Vizito tikslas – sužinoti ir savo akimis pamatyti, kaip gyvena Žydų bendruomenė Panevėžyje, sužinoti jos istoriją, susipažinti su visame pasaulyje žinomos ješivos istorija, gauti kuo daugiau informacijos apie ješivos įkūrėją rabiną Josefą Kahanemaną, kuris 1919 metais buvo vyriausias rabinas, įkūręs Panevėžyje žinomą ješyvą, kurioje mokėsi 500 studentų iš Europos. 1940 m. Josefas Kahanemanas kartu su savo vyriausiu sūnumi, turėdamas diplomatinį statusą, išvyko į Ameriką ir karo metais Izraelyje Bnei Brako mieste įkūrė Ponevezh Yeshiva. Pats rabinas Shmuel Arieh Levin yra baigęs Ponevezh Yeshiva ir asmeniškai pažinojo rabiną Josefą Kahanemaną, jo sūnų Iliasą Kahanemaną. Šiandien garsiai didžiausiai pasaulio ješivai, kurioje mokosi daugiau nei 1000 studentų, vadovauja Josefo Kahanemano anūkas R’ Eliezer Kahaneman / Cohenman, Rabbi.
Susitikimo metu svečias papasakojo daug naujo apie Josefo Kahanemano biografiją.Svečiai peržiūrėjo 1932 m. dokumentinį filmą apie Panevėžio ikikarinę žydų istoriją ir Panevėžio ješyvos studentus ir rabinus, kuri saugoma Panevėžio žydų bendruomenės archyve. Kartu su Panevėžio miesto bendruomenės pirmininku Gennady Kofman svečiai aplankė visas su žydais susijusias istorines vietas: apžiūrėjo Savanorių g. 11 buvusios ješivos pastatą, kuriame dabar veikia konditerijos cechas, susidomėjo buvusia Panevėžio žydų mergaičių gimnazijos „Jevne“ istorija, kurią taip pat 1922 m. įkūrė Josefas Kahanemanas, lankėsi buvusiose žydų kapinėse, kur pastatytas memorialas „Liudijanti žydų motina“, apžiūrėjo visas memorialines lentas, skirtas garsiems Panevėžio žydams. Svečius sužavėjo Lietuvos grožis, jie atkreipė dėmesį į žydų paveldo saugojimą šalyje. Gennady Kofman svečius susipažino su bendruomenės veikla, edukacinėmis programomis bendradarbiaujant su mokyklomis, vykdoma socialine veikla.

Panevėz vasaris