LŽB Kreipimasis į Lietuvos Generalinę Prokuratūrą ir LGGRTC

LIETUVOS ŽYDŲ (LITVAKŲ) BENDRUOMENĖ

2016 m. vasario 11 d. Nr. 179

Gerb. Evaldui Pašiliui
Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra

Gerb. Birutei Burauskaitei
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras

Dėl galimų veiksmų, susijusių su sąrašu, susidedančiu iš 2055 asmenų, galimai vykdžiusių ar prisidėjusių prie žydų žudymo ANTROJO Pasaulinio karo metu

Vilnius, 2016 m. vasario 11 d.

Lietuvos žydų bendruomenė, siekdama istorino teisingumo atkūrimo ir įamžinimo, gerbdama teisinės valstybės, įstatymų viršenybės bei nekaltumo prezumpcijos principus, siūlytų:

      I. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centrui (toliau – Centras):

 • 1. Pateikti bendrojo pobūdžio duomenis apie 2055 asmenų, galimai vykdžiusių ar prisidėjusių prie žydų žudymo Antrojo pasaulinio karo metu (toliau – Sąrašas), pavyzdžiui, duomenis apie bendrą Sąrašo struktūrą, apie tai, kokios kategorijos asmenys ir kokiomis proporcijoms jį sudaro:
  • 1.1. kiek iš viso asmenų, kurie tiesiogiai dalyvavo žudynėse, o kiek – prisidėjo netiesiogiai;
  • 1.2. kiek asmenų buvo nuteisti ir nėra reabilituoti;
  • 1.3. kiek asmenų buvo nuteisti, bet yra reabilituoti;
  • 1.4. ar yra, ir kiek yra asmenų, kurie buvo kaip nors pagerbti Lietuvos Respublikos;
  • 1.4.1. suteiktas Kario savanorio statusas;
  • 1.4.2. suteiktas Laisvės kovų dalyvio statusas;
  • 1.4.3. apdovanoti Vyčio kryžiaus ordinu;
  • 1.4.4. pastatyti paminklai, kurių statyba buvo finansuota valstybės ar savivaldybių institucijų, lėšomis;
  • 1.5. kiek yra asmenų, kurie nebuvo teisti ir tebėra gyvi (t.y. kurių atžvilgiu dar įmanomas baudžiamasis persekiojimas).
 • 2. Skelbti informaciją, susijusią su Sąrašu viešoje erdvėje, pavyzdžiui, oficialiame Centro tinklapyje;
  • 2.1. Viešinti asmenis iš Sąrašo pagal kategoriją, aprašant kiekvieną kategoriją bei jos faktinį prisidėjimą prie Holokausto vykdymo. Gali būti skiriamos šios kategorijos:
  • 2.1.1. Ypatingojo būrio nariai;
  • 2.1.2. Policijos batalionų nariai (pagal batalioną);
  • 2.1.3. Tautinio darbo apsaugos bataliono nariai (tie, kurie vėliau nebedalyvavo jokiame batalione);
  • 2.1.4. Savivaldos pareigūnai, atsakingi už žydų tautybės asmenų koncentraciją Lietuvos miesteliuose;
  • 2.1.5. Asmenys, atsakingi už žydų tautybės asmenų turto nusavinimą;
  • 2.1.6. Sukilėliai/valsčių policininkai, dalyvavę žydų naikinime (arba tik tie, kurie buvo nuteisti ir nėra reabilituoti);
  • 2.1.7. Kitos.
 • 3. Perduoti Lietuvos Resbublikos Generalinei prokuratūrai (toliau – Prokuratūra) duomenis apie asmenis, kurių atžvilgiu dar galima vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, jeigu tokių yra.
 • 4. Kreiptis į Administracinį teismą su prašymu panaikinti kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio statusus, jei Sąraše yra asmenų, turinčių minėtą statusą;
 • 5. Siūlyti Lietuvos Respublikos Prezidentei išbraukti iš valstybės apdovanotųjų sąrašo asmenis, esančius Sąraše, jeigu tokių yra;
 • 6. Siūlyti Savivaldybėms demontuoti paminklus, skirtus Sąraše esantiems asmenims;
 • 7. Siūlyti Prokuratūrai kreiptis į Aukščiausiąjį Teismą Sąraše esančių asmenų, kurie buvo reabilituoti, tačiau kurių reabilitavimas nebuvo pagrįstas dėl reabilitacijos pažymėjimų paskelbimo negaliojančiais, arba aiškiai pasakyti, kad tokių atvejų nebėra.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė mano, jog vengimas viešinti Sąrašą gali turėti neigiamų pasekmių ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu mastu, gali skatinti įvairių teorijų, kurios žemintų Lietuvos valstybės vardą (pvz., kad Lietuva vengia vykdyti baudžiamąjį persekiojimą dar gyvų, Holokaustą vykdžiusių asmenų atžvilgiu), kilimą, kuriomis gali būti  naudojamasi ir manipuliuojama, siekiant nepalankių Lietuvos valstybei politinių tikslų.

Prokuratūrai:

 • 1. Patikrinti, kiek Sąraše yra asmenų, kurie nebuvo nuteisti bei yra dar gyvi;
  • 1.1. Jei tokių asmenų yra, kelti baudžiamąsias bylas jų atžvilgiu.
 • 2. Kreiptis į Aukščiausiąjį Teismą, kad būtų panaikinta reabilitacija asmenų, kurie vykdė ar prisidėjo prie žydų tautybės asmenų žudymo Holokausto metu, jeigu Centro sudarytame Sąraše tokių asmenų yra.

Pagarbiai,

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė                               Adv.     Faina Kukliansky