Išėjo Maestro Saulius Sondeckis

Išėjo Maestro Saulius Sondeckis

Išėjo žmogus, svajojęs apie Didžią Lietuvą. Didžią ne teritorija, o mintimi, polėkiu, kūryba. Išėjo žmogus, pats dešimtmečiais kūręs tokią Lietuvą. Išėjo Profesorius Saulius Sondeckis.

Tarpas nuo Herberto von Karajano gerų žodžių Sauliaus Sondeckio vadovautiems jauniesiems muzikantams iki mūsų kraštą visame pasaulyje garsinusio Lietuvos kamerinio orkestro apėmė ištisą Lietuvos kultūros renesanso epochą. Daugelis į Lietuvą atvykstančių užsienio meistrų čia ieškojo Profesoriaus Sondeckio, nes jis buvo savotiškas šio krašto talento simbolis. Be Profesoriaus nacionalinėje kultūroje liko spraga, tačiau ją šiandien užpildo šimtai Sauliaus Sondeckio mokinių.

Kartu išėjo žmogus, kuriam Lietuvoje dėl visko skaudėjo. Išauklėtas tėvo, stovėjusio prie Lietuvos socialdemokratijos ištakų, jis kvietė visus mus nenukreipti akių nuo žmogaus, pergyveno dėl socialdemokratinės minties tęstinumo Lietuvoje.

Atsisveikinant su Maestro, reiškiu nuoširdžią užuojautą šeimai, jo mokiniams ir artimiesiems, visai Lietuvos kultūros bendruomenei. Mūsų darbai Lietuvai ir kultūrai bus jo svajonių įgyvendinimas.

Algirdas Butkevičius

Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas                                                                                                                                     Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas