Vasarį dirbti į Vilnių atvyksta  2 rabinai

Vasarį dirbti į Vilnių atvyksta 2 rabinai

Ilgiau nei pusę metų Lietuvos ir Vilniaus žydų bendruomenės (LŽB) oficialiai neturėjo savo rabino. LŽB ir Lietuvos žydų religinė bendruomenė (LŽRB) paskelbė atvirą konkursą. Norą jame dalyvauti pareiškė virš 30 garbių pasaulio rabinų – iš JAV, Vokietijos, Anglijos, Izraelio, Baltarusijos, Latvijos, Rusijos. LŽB ir LŽRB pirmininkai dėkingi visiems rabinams, norėjusiems dirbti ir padėti. Mes dėkojame už parodytą dėmesį Lietuvos judėjams ir jų  garbingai praeičiai.

LŽB ir LŽRB kėlė savo reikalavimus, turėjo aiškią ir realią viziją.

Dalis kandidatų buvo pakviesti į Vilnių prisistatyti bendruomenei, reikliai ir atidžiai vyko pažintiniai pokalbiai. Susipažinus, kilo mintis pakviesti 2 rabinus, kurie gali įkurti rabinatą, papildyti vienas kitą ir pateikti platų, judėjams reikalingų paslaugų spektrą, – organizuoti  edukacinę veiklą, įtraukti į sinagogos veiklą jaunimą, organizuoti kolel-Tora (Toros ir tradicijų mokymo seminarus), atidaryti sekmadieninę vaikų mokyklėlę, teikti kašruto paslaugas, atlikti brit-milia, chupos ritualą, civilinių aktų registraciją sinagogoje, įsteigti mikvę.

Į Vilniaus sinagogos rabinų pareigas pakviesti rabinai KALEV KRELIN  ir SHIMSON DANIEL  IZAKSON.

LŽB ir LŽRB pirmininkai nutarė atsisakyti vyriausiųjų rabinų „titulų“, nes jie prieštarauja Gaono ir litvakų religinėms tradicijoms. Vyriausias rabinas – suprantamas kaip geriausias rabinas. O tokiu galima tapti tik savo žiniomis, autoritetu ir moralinėmis savybėmis.

Rabinai KALEV KRELIN  ir SHIMSON DANIEL  IZAKSON bus paskirti LŽB ir Vilniaus choralinės sinagogos rabinais, kurie kartu padės ir kitoms Lietuvos žydų religinėms bendruomenėms.

Rabinas KALEV KRELIN:    

Gimė 1969 m. Maskvoje studijavo MVU. 1988 m. repatrijavo į Izraelį, kur mokėsi įvairiose ješivose ir garsioje Jeruzalės „ARAN“.  Dirbo dėstytoju Kopenhagos žydų akademijoje, bendruomenės rabinu Vokietijoje ir JAV sinagogos rabinu „Young Israel“. Nuo 2012 m. rudens gyvena ir dirba rabinu Rygoje su šeima. Savo darbą Latvijoje rabinas K.Krelinas derins su  rabino darbu Lietuvoje.

Rabinas SHIMSHON DANIEL IZAKSON:

Gimė religingoje, tradicijas palaikančioje, žydų šeimoje 1987 m. Mogiliove (Baltarusija). Būdamas 14 m. pradėjo mokytis Maskvos ješivoje „Torat Chaim“. 2005 m. repatrijavo į Izraelį, kur tęsė judaikos studijas Jeruzalėje, ješivoje „Ateret Israel“. Gavęs rabino licenziją (smicha), 4 metus dirbo Vitebsko bendruomenės rabinu. Europos Rabinų Taryba įvertino rabiną SH. Izakson už ypatingus nuopelnus darbe su jaunimu. Rabinas kartu su šeima pastoviai dirbs ir gyvens Vilniuje.

Rabinų Kalev Krelin ir Shimshon Daniel Izakson būsimą darbą Lietuvoje, palaimino Europos Rabinų Tarybos prezidentas Pinchas Goldšmit ir ješivos „Torat Chaim“ vadovas – rabinas Moshe Lebel. 

Vyriausiojo Izraelio Rabino David Lau laiškas rabinui K.Krelinui​

​Šiomis savo laiško eilutėmis ​noriu Jus palaiminti, pradėjus dirbti rabinu Lietuvoje. Lietuva  istorinė vieta, kuri garsėjo Toros studijomis, o šios veiklos įtaka žydų pasaulyje svarbi ir šiandien. Baisus Holokaustas (Šoa) sunaikino didžiąją dalį  bendruomenės, bet ačiū D-vui bendruomenė egzistuoja, todėl žydų istorija Lietuvoje nepasibaigė. Suprantu, kokie iššūkiai Jūsų laukia. Jūs turite garbingai juos spręsti. Tegu  D-vas Jums padeda. 

Mielai, kuo galiu, padėsiu Toros šviesos skleidimui,

 Nuoširdžiai, vyriausiasis Izraelio Rabinas David Lau   

ll