Žagarė pasaulio kultūrai ir mokslui davė garsiąją Mandelštamų giminę

,,Šiaulių kraštas“ Loreta RIPSKYTĖ

Žagarės dvaro rūmuose Joniškio rajone paskaitą apie žydų bendruomenes Rytų Europoje ir iš Žagarės kilusią garsią Mandelštamų giminę skaitė Europos universiteto Sankt Peterburge (Rusija) Peterburgo judaistikos centro mokslinis darbuotojas Aleksandras Lvov. Kartu su juo lankėsi žydų jaunimo atstovai, dalyvaujantys stovykloje ir tyrinėjantys savo praeities pėdsakus.

Skiriančioji riba

Svečias iš Sankt Peterburgo pasakojo apie barmidstvą – iniciaciją į suaugusiųjų gyvenimą, vestuvių ir laidotuvių papročius, žydų berniukų ir mergaičių lavinimo skirtumus. Lvov aiškino, kad Vakarų ir Rytų Europos žydai brendo skirtingoje aplinkoje: vakarietiškoje dalyje gyvenę šios tautos švietėjai labiau atitolo nuo religijos, o rytiečių šviesiausi protai būtent buvo religinio luomo atstovai.Tarp abiejų bendruomenių, kurios simboliškai vadintos Ostjuden ir Westjuden, atsirado skirtis, tačiau pripažįstama, kad Rytų žydai geriau išmanė Torą ir Talmudą. Būtent riba tarp Vakarų ir Rytų Europos žydų ėjo per Žagarę.

Tokioje aplinkoje brendo garsios Mandelštamų giminės atstovas Leiba (Lev) Mandelštamas, kurio tėvas verslo reikalais dažnai lankydavosi Vokietijoje ir parveždavo idėjų, kaip mokslas gali sugyventi su religija. Kadangi rimtai besimokiusiam ir susirgusiam jaunuoliui gydytojai uždraudė kurį laiką studijuoti Talmudą, jis turėjo laiko pasidomėti kitomis knygomis, Spinozos, Euklido veikalais. L. Mandelštamas Žagarėje veikusioje biliardinėje klausydavosi ir mokėsi ten susirinkdavusių caro pareigūnų sklandžios rusų kalbos.

Įtakinga Mandelštamų giminė

Leiba Osipovičius Mandelštamas (1809 – 1889) buvo pirmasis žydas, studijavęs Maskvos universitete. Jis parengė judaizmo tekstų chrestomatiją rusų kalba, išvertė į rusų kalbą ir išleido hebrajišką Bibliją su Mozės Mendelsono komentarais. Pasak A. Lvov, Mandelštamai turėjo labai didelę įtaką Rusijos ir viso pasaulio žydų bendruomenei. L. Mandelštamo brolis Benjaminas Mandelštamas buvo rašytojas ir religinių reformų vadovas. Benjamino Mandelštamo anūkas, rašytojas ir pasaulinio garso poetas Osipas Mandelštamas kritikavo stalinizmą ir 1938 metais tapo jo auka Gulago lageryje.

Leonidas Mandelštamas tapo garsiu radiofiziku, optikos ir osciliacijos tyrinėtoju. Maksas Imanuelis Mandelštamas, dirbęs Berlyne akių gydytoju, išgarsėjo kaip puikus specialistas ir vėliau atidarė privačią akių gydymo kliniką Kijeve.

Stovykla „Sambation 2015“

Kaip Mandelštamų šeima iš Žagarės pasiekė Sankt Peterburgą, kur įsitvirtino, taip dabar jų pėdsakais, tik atgaliniu keliu, į Žagarę atvyko Europos universiteto Sankt Peterburge dėstytojas kartu su grupe jaunuolių, stovyklos „Sambation 2015“, kurioje mokomasi pažinti savo tautos istoriją, kultūrinius ypatumus ir skirtumus įvairiuose regionuose, dalyvių.

Ši ir dar viena stovyklos grupė, atvykusi iš Estijos, vadovaujama žydų universiteto Jeruzalėje profesoriaus, filosofo, kultūrologo ir Judaikos tyrinėtojo Iljos Dvorkino, susitiko Joniškyje, kur lankėsi Raudonojoje sinagogoje, dalyvavo kūrybinėse – literatūrinėse, muzikinėse, meninėse ir kinematografinėse – dirbtuvėlėse.

Įsikūrę tarp dviejų Joniškio sinagogų grupės nariai diskutavo religinėmis temomis, grojo muzikos instrumentais. Atvykusieji domėjosi Joniškio žydų bendruomenės gyvenimu, jų likimu.