Knygos „Žydai Lietuvos žemėlapyje. Biržai“ pristatymas

Knygos „Žydai Lietuvos žemėlapyje. Biržai“ pristatymas

Lapkričio 13 d., kai Panevėžio m. žydų bendruomenė kartu su Margaritos Rimkevičaitės technologine mokykla surengė konferenciją visuomenės veikėjo, gydytojo Š. A. Mero 150-mečiui paminėti ir atidengė memorialinę lentą ant buvusios žydų ligoninės, Biržų pilies arsenalo salėje įvyko didžiulio leidinio – „Žydai Lietuvos žemėlapyje. Biržai“ – pristatymas, kuriame dalyvavo Panevėžio m. žydų bendruomenės nariai Jurij Smirnov, Tamara Antanaitienė bei Panevėžio m. Saulėtekio progimnazijos mokytoja Asta Kurulytė ir Rožyno progimnazijos istorijos mokytoja, Tolerancijos centro vadovė Genutė Žilytė. Pakviestas į knygos pristatymą Biržuose, Izraelio ambasadorius Lietuvoje Amir Maimon į šventę atvyko anksčiau, nes norėjo pats aplankyti senąsias Biržų žydų kapines, uždegti žvakutę ant neseniai Anapilin iškeliavusio paskutinio Biržų žydo Šeftel Melamedo kapo, pasimelsti prie memorialo žuvusiems žydams Pakamponyse. Sveikindamas į renginį gausiai susirinkusius biržiečius ir svečius, ambasadorius priminė vieno žydų filosofo išmintį: „Kad žinotum, kur eini, turi žinoti, iš kur atėjai“.

– Man svarbu, kad praeitis nebūtų pamiršta ir kad šie baisūs dalykai nepasikartotų, – kalbėdamas apie žydų žudynes sakė ambasadorius. – Mano vienas iš prioritetų – žydų paveldo išsaugojimas. Ambasadorius nustebino Biržų žydų istorijos žiniomis, minėdamas, kiek žydų Biržuose gyveno prieš karą, kuo jie čia vertėsi. Savo pasisakymą ambasadorius baigė pasveikinimu: „Sveiki prieš šabą. Labas – šabas“.

370 puslapių knygą biržiečiams atvežė ne vienus metus senosiose Biržų žydų kapinėse dirbę, jas iš krūmynų vadavę, skaitę antkapių užrašus, sudarę kapinių žemėlapį, kalbinę biržiečius ir visą tai į knygą sudėję mokslininkai. Tarptautinės komisijos nacių ir sovietų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti Švietimo programos koordinatorė Ingrida Vilkienė prisiminė šio projekto pradžią, kuomet „Aušros“ pagrindinės mokyklos Tolerancijos ugdymo centro įkūrėjas mokytojas Vidmantas Jukonis kelionės iš Izraelio metu lėktuve jai užsiminė apie svajonę sutvarkyti senąsias žydų kapines. Svajonė buvo įgyvendinta: kapines tvarkė savanoriai iš Vokietijos Lippės žemės, Rusijos mokslininkai ir studentai, biržiečiai, kuriems svarbi krašto istorija. I. Vilkienė už totalinį darbą Vidmantui Jukoniui įteikė padėkos raštą. Padėkos raštą V. Jukoniui įteikė ir Panevėžio m. žydų bendruomenės atstovai už aktyvią pilietinę poziciją, ugdant jaunimą tolerancijos ir kultūros klausimais bei aukšta profesinį-pedagoginį lygį.

Renginio metu dalyviams taip pat buvo pristatyta paroda „Ana Frank – istorija šiandienai“. Šią parodą, skirtą eksponuoti Aukštaitijos regione (Biržose, Rokiškyje ir Panevėžyje), iš Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus į Biržus atvežė Gennady Kofman. Pagrindinis parodos momentas akcentuojamas ties tragišku žydų vaiko likimu. Su Biržais Panevėžio m. žydų bendruomenę sieja ilgamečiai draugiški santykiai. Šiemet bendruomenėje lankėsi miesto vicemerė Irutė Varzienė, kiti politikai ir visuomenės veikėjai.

  • Margaritos mokykla
  • DSCF7661
  • zydai-ambasadorius
  • zydai-knyga
  • zydai-zmones