LŽB reaguoja į pažymą apie J.Noreikos veiklą

 LŽB reaguoja į pažymą apie J.Noreikos veiklą

Lietuvos žydų bendruomenė reaguoja į pažymą, kurią pateikė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras apie Jono Noreikos veiklą nacių okupuotoje Lietuvoj. Su šia pažyma gali susipažinti visi LGGRTC tinklapyje:   >> Pažyma

 

LIETUVOS ŽYDŲ (LITVAKŲ) BENDRUOMENĖ: 

>>DĖL Lietuvos kariuomenės karininko kpt. Jono Noreikos veiklos II-ojo Pasaulinio karo metais

2015 m. lapkričio 6 d.