Vasaros universitetas Portugalijoje

Vasaros universitetas Portugalijoje

Amit Belaitė – LŽB Studentų klubo vadovė rugpjūčio pabaigoje dalyvavo “Vasaros universitete”, kurį organizavo Europos žydų studentų sąjunga. Renginys vyko Portugalijoje, į jį susirinko daugiau nei 300 jaunų žydų iš visos Europos. Amit džiaugiasi, kad 96% balsų,  buvo išrinkta Studentų sąjungos viceprezidente – tarybos nare.,, Esu pirmasis žmogus iš Lietuvos, išrinktas į Europos žydų studentų sąjungos tarybą, ir antrasis iš Baltijos šalių, nes 1996m. buvo išrinktas atstovas iš Latvijos.

Prezidentu  šiemet buvo išrinktas Benny Fisher iš Vokietijos, o tarybos nariais išrinkti: Hester van Trommel (Nyderlandai) Talia Bidussa (Italija) Noam Yossef (DB) Ofer Rosenblat (Austrija) Nethanel Cohen Solal (Prancūzija) Barbora K. Majling (Slovakija) ir naujoji iždininkė – Raquel Ruah Arie (Portugalija)

Europos žydų studentų sąjunga ( EUJS) palaiko ryšius ir bendradarbiauja su 35 –iomis šios organizacijos narėmis visose Europos šalyse. Ši studentų sąjunga – tai daugiau nei 200,000 žydų studentų,  kurių interesai atstovaujami sąjungoje ir pristatomi tarptautinėse politinėse orgnizacijose: Jungtinėse Tautose, Europos Parlamente, Europos Komisijoje ir kitose.

Amit Belaitė nuotraukoje  su rabinu Herschel Gluc, kuris nekartą lankėsi Lietuvoje. Jis sakė, kad ,,…jaunuoliai yra apdovanoti įvairiais gabumais ir malone, bet reikia viskuo naudotis tinkamai. Jaunyste reikia džiaugtis ir būti laimingais, nepamirštant gyvenimo tikslo. Sakoma, kad jaunimas yra mūsų ateitis, o mums EUJS yra mūsų šiandiena”,- šiuos rabino Herschel Gluck pasakytus žodžius įsiminė Amit.

 

Nuotraukoje: Pietų Afrikos žydų studentų sąjungos vadovas litvakas Natan Pollak pasakoja apie savo šalies patirtį, kovojant su antisemitizmu.

  • uzsiemimai
  • amit
  • sinagoga
  • Gluck
  • litvaks