,,Sušaudyti: Yahad – In Unum Holokausto tyrimų dešimtmetis’’

,,Sušaudyti: Yahad – In Unum Holokausto tyrimų dešimtmetis’’

Parodos atidarymas 2015 m. spalio 1 d. 17 val. – VVGŽM Tolerancijos centre (Naugarduko g.10/2, Vilnius)

Spalio mėn. 1 d. – lapkričio mėn. 22 d. Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus (VVGŽM) Tolerancijos centre (Naugarduko g. 10/2, Vilnius) bus eksponuojama „Yahad – In Unum“ organizacijos (Prancūzija) parengta kilnojamoji paroda ,,Sušaudyti: Yahad – In Unum tyrimų dešimtmetis”. Parodoje pateikiama išsamių istorinių tyrimų medžiaga, remiantis amžininkų liudijimais, fotografijomis ir žemėlapiais, pristatoma mažai tyrinėta Holokausto pusė – „Holokaustas sušaudant“. Taip vadinamas sistemingas žydų ir romų žudymas buvusioje Sovietų Sąjungos teritorijoje, prasidėjęs dar prieš koncentracijos stovyklų įkūrimą ir besitęsęs iki pat Antrojo pasaulinio karo pabaigos.

„Yahad – In Unum“ (hebrajų ir lotynų kalbomis – „kartu, drauge“) yra katalikų kunigo prancūzo Tėvo Patricko Desbois 2004 metais įkurta humanitarinė organizacija, kurios veiklos tikslas yra identifikuoti, dokumentuoti ir sisteminti Rytų Europoje esančias vietas, kuriose nacių mobilieji žudymo daliniai Antrojo pasaulinio karo metais masiškai naikino žydus.

Dešimt metų trukusio tyrimo dėka „Yahad – In Unum“ išaiškino pagrindinę nacių vykdytų nusikaltimų schemą. 79 tiriamųjų ekspedicijų metu buvo identifikuotos 1700 masinių žudynių vietos ir surinkta 4000 vietinių ne žydų tautybės žmonių liudijimų Ukrainoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Moldovoje, Rumunijoje, Makedonijos Respublikoje ir Lenkijoje. Nuo 2013 m. organizacija vykdo tyrimus ir Lietuvoje. Per du metus „Yahad – In Unum“ užfiksavo 243 liudininkų parodymus, kurie nurodė 131 masinių žudynių vietą.

Viso daugiau nei 2 milijonai žydų buvo nužudyti parodoje pristatomame regione 1941 – 1944 metais. Per tris su puse metų naciai ir jų talkininkai nužudė beveik visus regiono žydus. Mažai tyrinėtos masinės žudynės buvo vykdyto žydų tautos genocido dalis.

Skirtingai negu koncentracijos stovyklų atveju, išliko labai nedaug išgyvenusiųjų ,,Holokaustą sušaudant“ asmenų, kurie galėtų papasakoti pasauliui, kas įvyko. Apskaičiuota, kad praėjus dar penkeriems metams, nebeliks ir tų liudininkų, kurie patys nepatyrė, bet matė įvykdytus nusikaltimus. Siekdami pateikti neginčijamus įrodymus Holokausto neigėjams, pagerbti aukas ir apsaugoti jų kapus, taip pat kovoti prieš ateities genocidus ir masinį smurtą, organizacijos tyrėjai išsamiai nagrinėja kiekvieno sušaudymo įkalčius.

„Rytų Europoje naciai naudojo specifinį žydų žudymo metodą, palikdami jų kūnus giliai miškuose iškastose masinėse kapavietėse. Kiekvienas žudikas matė savo auką, o kiekviena auka matė savo žudiką“, sako Marco Gonzalezas, „Yahad – In Unum“ Paryžiuje direktorius. Paroda pristato penkių etapų nusikaltimo modelį, naudotą vykdant beveik visus nusikaltimus Rytų Europoje: pradedant suėmimu, vėliau ėjimu mirties keliu, drabužių nuplėšimu, sušaudymu, baigiant  apiplėšimu, įvykdžius egzekuciją.

Pasak Tėvo Desbois, žudynės, kurias Rytų Europoje sistemingai, kaimelis po kaimelio, vykdė naciai ir jų bendrininkai, dabar yra tapusios archetipiniu mūsų laikais vykdomų žudynių modeliu tokiose šalyse kaip Kambodža, Ruanda, Balkanų šalys ir Sirija.  „Kylant smurto ir antisemitizmo bangai „Yahad – In Unum“darbas yra svarbesnis negu bet kada anksčiau. <…> Paroda pirmą kartą buvo pristatyta UNESCO būstinėje, Paryžiuje, 2015 m. sausio mėnesį, dabar ji antrą kartą bus atidaroma Europoje, Lietuvoje, kur daugiau negu 90% žydų buvo nužudyta Holokausto metu“, sako Tėvas Desbois.

Parodos atidarymo dieną VVGŽM ir Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kartu su parodos rengėjais organizuoja seminarą mokytojams.

Įėjimas laisvas.

Norinčius dalyvauti seminare, maloniai prašome registruotis iki š.m. rugsėjo 28 d.

  1. adresu: rasa.ziburyte@leu.lt

Daugiau informacijos:

www.jmuseum.lt

http://www.yahadinunum.org/

Kontaktai žiniasklaidai:

Julijanas Galisanskis

Yahad-In Unum atstovas

Tel. +32 25137713

El.paštas: j.galisanskis@yahadinunum.org

 

Ieva Šadzevičienė

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus

Tolerancijos centro vadovė

Tel. (8 5) 262 9666

El.paštas: ieva.sadzeviciene@jmuseum.lt