Šiaulių miesto žydų bendruomenės Tarybos narių kreipimasis

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės

Pirmininkei Fainai Kukliansky

Rabinui Chaimui Buršteinui

Į Jus kreipiasi Šiaulių miesto žydų bendruomenės Tarybos nariai.

Pastaraisiais metais interneto tinkluose atsirado rabino Chaimo Buršteino pasirašyti kritiniai išpuoliai prieš Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkę.

Mums nežinomos priežastys, paskatinusios Ch. Buršteiną užimti priešišką poziciją vadovų atžvilgiu, tačiau mūsų netenkina vyriausiojo rabino pozicija. Mes negalime spręsti, kokį vaidmenį Vilniaus miesto gyvenime jis atlieka, bet būdamas vyriausiuoju Lietuvos rabinu, jis, mūsų nuomone, privalėtų domėtis regioninių bendruomenių gyvenimu. Tačiau šito kaip tik ir nebuvo.

Šiaulių bendruomenę sudaro per 150 žmonių. Mes norime, kad mūsų vaikai augtų, laikydami save žydais. Visiems gerai žinoma, kad būtent religija padėjo mūsų tautai išlikti šimtmečiais, nepaisant persekiojimų, naikinimo, pogromų ir net Holokausto. Pagrindinis rabino uždavinys – perteikti klausytojams judaizmo pagrindus, Toros priesakus. Tai įmanoma tik tiesiogiai bendraujant su auditorija. Jūs, pone Buršteinai, mūsų bendruomenėje buvote tik kelis kartus per visus mūsų gyvavimo Lietuvoje metus ir pasirodėte  arogantišku, nemokančiu užmegzti ryšio su auditorija. Jūsų parengtos paskaitos buvo nesuprantamos vyresniojo amžiaus žmonėms, nemokantiems rusų kalbos, kadangi tik tiesioginis bendravimas su klausytojais padeda nustatyti grįžtamąjį ryšį, išdėstyti mintis suprantamai kiekvienam klausytojui.

Šių metų birželį Šiaulių bendruomenėje buvo atidaryta sinagoga. Mes neturime savo rabino, jau vien dėl šios priežasties visos Lietuvos rabinas turės dažnai lankyti bendruomenę, domėtis religinės bendruomenės reikalais, suteikti jai teisingą kryptį, todėl mes sutinkame su LŽB vadovų nuomone, kad Lietuvai reikalingas kitas rabinas, aktyvesnis, teisingai suprantantis savo vyriausiojo rabino misiją

Litvakų bendruomenėje konfliktai visuomet buvo sprendžiami ramiai, negarsinant jų visuomenėje. Mus žeidžia rabino pozicija.

Visa bendruomenė demokratiškai išrinko Fainą Kukliansky pirmininke. Mūsų nuomone, ji labai gerai atstovauja bendruomenę Lietuvoje ir užsienyje. Mes smerkiame agresyvų rabino elgesį jos atžvilgiu. Manome, kad vyriausiojo rabino vietą turi užimti kitas žmogus, pasiruošęs dirbti vienoje komandoje su žmonėmis ir nuolat gyventi Lietuvoje.

Šiaulių miesto Žydų bendruomenės Taryba

2015 rugpjūčio mėnuo