1965 metų šūvių Didžiųjų Žalimų kaime paslaptys

1965 metų šūvių Didžiųjų Žalimų kaime paslaptys

Laiškas LR Prezidentei D. Grybauskaitei:

Dėl Lietuvos valstybės apdovanojimo atėmimo iš Prano Končiaus ir  išbraukimo iš apdovanotojų sąrašo

Sukako lygiai 50 metų, kai Kretingos rajone esančiame Didžiųjų Žalimų kaime, Drungilų šeimos sodyboje, nuaidėjo mirtini šūviai. Tuometinė sovietinė spauda apie 1965 m. liepos 15-osios įvykius tradiciškai nutylėjo, tačiau tarp vietos gyventojų pasklido gandas, kad ten žuvo dar nuo pokario metų besislapstęs žmogus.

Sovietų Sąjungos žlugimas, Lietuvai tapus nepriklausoma valstybe, suteikė galimybę atverti KGB archyvus ir atskleisti šios dramatiškos ir tragiškos istorijos paslaptis.

Daug dėmesio holokausto mūsų šalyje tyrinėjimams skiriantis Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro departamento direktorius dr. Arūnas Bubnys šių eilučių autoriui patvirtino, kad KGB archyvuose išlikusios bylos, iškeltos XX amžiaus 7-ajame dešimtmetyje asmenims, prisidėjusiems prie 1941-1944 metais Lietuvoje vykdyto žydų genocido, yra daug kruopščiau parengtos nei Stalino laikų bylos.

Tad, atmetus ideologines nuostatas, didele dalimi jų ir šiandien galima remtis ir naudotis.

Nuotraukoje: IŠGELBĖTOJI. Iš Šalyno dvaro 1941 m. nuo vežimo į mirtį pabėgusi salantiškė Basia Abelmanaitė-Jankelovičienė (pirma iš dešinės) su savo gelbėtojais Imbarės kaimo gyventojais Sofija ir Pranu Kasperaičiais bei jų dukra Kazimiera prie jų sodybos.

LŽB: Bubnys yra Istorijos departmento vadovas o ne centro vadovas kaip VE teigia

Skaitykite daugiau