Šau­kia­ma Lie­tu­vos žy­dų (lit­va­kų) bend­ruo­me­nės kon­fe­ren­ci­ja

2015 m. birželio mėn. 16 d. 12 val. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės buveinėje adresu Pylimo g. 4, Vilniuje, šaukiama Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės (toliau – LŽB), juridinio asmens kodas 190722117, konferencija.

Numatoma LŽB konferencijos darbotvarkė:

1. 2014 m. LŽB metinės finansinės atskaitomybės bei 2014 m. LŽB veiklos ataskaitos pristatymas ir aptarimas;

2. Audito išvados pristatymas ir aptarimas;

3. Dėl LŽB įstatų papildymo.

Maloniai kviečiame visus LŽB narius dalyvauti konferencijoje. Su detalesne numatomos darbotvarkės medžiaga galima susipažinti LŽB buveinėje.

Dėl papildomos informacijos prašome skambinti telefonu (8 5) 2613 003.

LŽB Pirmininkė Faina Kukliansky

Skelbimas atsisiuntimui