Padėka

Po LIMMUD 2015

Siunčiame jums video ir foto  medžiagas iš Limmud Keshet 2015.
Ir nuoširdiai dėkojame visiem padėjusiem įgyvendinti mūsų 11-ąjį Limmudą.
Visiems savanoriams, lektoriams, pagalbininkams, visiems dirbusiems Limmudo labui!
Ačiū ir Toda Raba!

limm