LŽB mini Tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną

LŽB mini Tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną

Lietuvos žydų bendruomenė paminėjo Tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną sinagogoje skaitydami žuvusiųjų pavardes. Po to iškilminga minėjimo ceremonija persikėlė į bendruomenės patalpas Vilniuje. Čia dalyvavo paskirtasis Izraelio ambasadorius J.E Amir Maimon, kitų valstybių Lietuvoje reziduojantys ambasadoriai, LŽB pirmininkė F.Kukliansky, daug bendruomenės narių, Vilniaus Choralinės sinagogos kantorius Shmuel Yatom, operos solistas Rafailas Karpis. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro departamento direktorius dr. Arūnas Bubnys pristatė savo knygą ,,Šiaulių getas”. Pristatymo metu vyko diskusija.

Minėjimo ceremonija nuotraukose.

Heb 017

Heb 013