Gešer klubo Šabatas

Gešer klubo Šabatas

 “Maroko avantiūra, arba dvi savaitės ant krokodilų” – su Ella Movzon.

Kviečiame Jus pirmam Šabatui 2015 metais. Mūsų laukia Ellos pasakojimas apie ekstremalią kelionę į Maroką
ir Marokietiškas Kus Kusas. Laukiame Jūsų penktadienį, sausio 16 d. 19 val. LŽB, Pylimo 4, III aukšto salėje.

Taip-pat, artejant konferencijai LImmud, aptarsime visus klausimus susijusius su Limmudui reikalinga savanoryste.
Limmudui reikia Jūsų visų!