LŽB administracijos kontaktai

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas, el. paštas
Monika Antanaitytė LŽB Sekretoriato ir protokolo skyriaus vadovė (teisė, viešieji ryšiai)
  • +370 672 40942;
  • info@lzb.lt
Žana Skudovičienė (Socialinės programos) L.e.p. Programų direktorė ir Gešer klubo koordinatorė, ABI MEN ZET ZICH ir Dienos klubo koordinatorė
  • +370 678 81514;
  • zanas@sc.lzb.lt
Liuba Šerienė LŽB sekretorė
  • (8-5) 261 3003
Asta Rainytė Vyr. buhalterė
  • (8-5) 212 1676;
  • asta@lzb.lt
Michail Lapida LŽB pastato apsaugos koordinatorius
  • +370 609 97334
Rokas Dobrovolskis LŽB administratorius ūkio reikalams
  • +370 652 09915;
  • rokas@lzb.lt