Dienos klubo senjorų gimtadieniai

Dienos klubo senjorai, koordinatorė Žana Skudovičienė ir LŽB vykdomasis direktorius sveikino Verą Zamosčik, pažymėjusią garbų 90 jubiliejų

Dienos klubo senjorai, koordinatorė Žana Skudovičienė ir LŽB vykdomasis direktorius sveikino Verą Zamosčik, pažymėjusią garbų 90 jubiliejų

Sausio pradžioje Socialinio centro Dieno klubo senjorai sveikino garbias savo klubo nares – Fenią Zibuc, šventusią 92 gimtadienį ir Verą Zamosčik, pažymėjusią garbų 90 jubiliejų. 
Sveikiname ir linkime joms sveikatos, dvasios stiprybės ir sulaukti 120 metų.