Turime Litvako ženklą!

Turime litvakų ženklą, kurio autorė – Viktorija Sideraitė Alon.

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija leido vartoti Lietuvos Nacionalinį simbolį Gediminaičių stulpus Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenei prekių ženkle. Šiuo metu baigiamas Litvako ženklo kaip LŽB prekinio ženklo patentavimo procesas.

Gediminaičių stulpai nuo  14 amžiaus neabejotinai buvo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto herbas. Beveik 700 metų Lietuvoje gyvenanti žydų bendruomenė yra integrali lietuvių valstybės piliečių politine/istorine prasme dalis.

Lietuvą per amžius kūrė daug tautų, valstybės, jos kultūros, ekonomikos kūrime reikšmingą indėlį įnešė ir žydų bendruomenė.  LDK kunigaikštis Gediminas istorijoje išliko ir kaip valdovas, pakvietęs į Lietuvą atvykti kitas tautas, gyventi ir kurti Lietuvą. Gedimino stulpų Ženklo naudojimas litvakų logotipe yra puikus patvirtinimas to ką viešai deklaruoja šiuolaikinė Lietuvos valstybė – pasididžiavimą, jog Lietuva per amžius buvo Atvira, Tolerantiška, Įvairi. 

 Pateiktas Logotipas su Gediminaičių stulpais taip pat turi stiprų semantinį krūvį, kuris kviečia visuomenę geranoriškam etninių bendruomenių dialogui. Litvakų tapatinimasis su Lietuvos istorijos simboliais rodo nekvestionuojamą tapatybės vektorių kuriame aiškiai ir be interpretacijų eksponuojamas Lietuvos žydų prioritetas – Lietuva litvakams buvo, yra ir bus Tėvynė. Ne pakelės stotelė, o Būties pagrindas, Namai, Gimtinė dėl kurios, jeigu reikės, yra pasiryžta kovoti. Gedimino stulpų ženklas yra tarsi Lietuvos žydų – litvakų priesaikos Lietuvai antspaudas, signatūra.

1918-1920-siais, Lietuvos kovų už Nepriklausomybę metais, daug žydų savanorių kovėsi už Tėvynės Lietuvos Laisvę. Buvo net suformuotų žydų – savanorių tautinių kovos būrių. Tie kovos būriai turėjo savas vėliavas, kurių keletas yra išlikę ir saugomos muziejuje. Žydų – savanorių vėliavose išsiuvinėti žydų tautiniai simboliai greta Lietuvos tautinių bei valstybinių simbolių. Už narsą ir pasiaukojimą, ginant Lietuvos Laisvę tarpukariu, daugiau nei 70 žydų Lietuvos karių bei karininkų buvo apdovanoti Vyčio Kryžiaus ordinu.
Lietuviai gali didžiuotis, jog Gedimino stulpus žydai mato ir deklaruoja kaip litvakų savasties išraišką. Turint galvoje, kiek pasaulyje yra Lietuvos žydų/litvakų palikuonių, žinant kaip plačiai po pasaulį pasklido litvakų diaspora, suvokiant kokią įtaką turi pasaulyje iš Lietuvos kilę žydai – galima tik pasvajoti apie unikalią ir nemokamą viešųjų ryšių sėkmę, kurią atneštų logotipo, kokį nori turėti Lietuvos žydų bendruomenė.

Gediminaičių stulpai nuo  14 amžiaus – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto herbas, o nuo XVI a., kai Lietuvoje jį ėmė naudoti ir Lenkijos karaliaus Jogailos įpėdiniai, šie stulpai tapo visos Gediminaičių dinastijos simboliu. Šiuo metu nusistovėjęs neutralesnis Gediminaičių stulpų vardas.