Užuojauta

Su liūdesiu pranešame, kad mirė žydų gelbėtojas Antanas Poniškaitis. Šeštadienį gruodžio 17 d. jis pašarvotas Vilniuje Petro ir Povilo bažnyčios šarvojimo salėje.

Antanui Poniškaičiui ir jo šeimos nariams suteiktas Pasaulio Teisuolio vardas, kurį Izraelyje esančio Holokausto atminimo centras Yad Vašem suteikė už žydų gelbėjimą Holokausto metu, rizikuojant savo ir šeimos narių gyvybe. Reikšdama užuojautą Antano Poniškaičio artimiesiems, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė taria pagarbos žodžius: “Tebūnie šviesus Antano atminimas.Telydi Jo vardą pagarba ir dėkingumas.”