Kviečiame teikti paraiškas vasaros kalbos kursams, dalinėms studijoms, mokslinei stažuotei Izraelio mokslo ir studijų institucijose 2015 – 2016 m. m.

Kviečiame teikti paraiškas vasaros kalbos kursams, dalinėms studijoms, mokslinei stažuotei Izraelio mokslo ir studijų institucijose 2015 – 2016 m. m.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Izraelio Valstybės Vyriausybės bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse programa, Švietimo mainų paramos fondas skelbia konkursą Izraelio Vyriausybės siūlomoms dviejų tipų stipendijoms:

 1. Vasaros kalbos kursams (Modern Hebrew) – 1 stipendija.
 2. Vienerių akademinių metų (8 mėnesių) studijoms arba mokslinei stažuotei – 1 stipendija.

Išsamią informaciją apie Izraelio Vyriausybės siūlomas stipendijas rasite Izraelio užsienio reikalų ministerijos tinklapyje.

Konkurse gali dalyvauti visų mokslo sričių Lietuvos mokslo ir studijų institucijų (toliau – MSI) II studijų pakopos (magistrantūros) ir III studijų pakopos (doktorantūros) studentai. Taip pat Lietuvos MSI dėstytojai, mokslo darbuotojai bei valstybinių mokslinių tyrimų institutų doktorantai, mokslo darbuotojai ir tyrėjai, kuriems šios pareigos yra pagrindinė darbovietė.

Pagrindiniai reikalavimai kandidatams:

 1. Įgyta aukštojo mokslo kvalifikacija (bakalauro, magistro ar lygiavertė kvalifikacija) ar suteiktas mokslo laipsnis.
 2. Kandidatas turi būti LR pilietis ir ne vyresnis nei 35 m.
 3. Kandidatas turi atitikti priėmimo į Izraelio mokslo ir studijų institucijas reikalavimus.
 4. Ne žemesnis nei B1 užsienio kalbos, kuria vyks studijos ar mokslinė stažuotė, mokėjimo lygis pagal Europos kalbų lygmenis. Vasaros kalbos kursų atveju, pasirinkus pradedančiųjų lygio kursus, anglų kalbos mokėjimo lygis turi būti ne žemesnis nei B1.
 5. Studijų rezultatų vidurkis (tik studijoms ir vasaros kursams)* pagal šias mokslo sritis:
 • Fiziniai mokslai, Technologiniai mokslai, Biomedicinos mokslai – minimalus studijų rezultatų vidurkis 7,0 balai;
 • Humanitariniai mokslai, Socialiniai mokslai, Menai – minimalus studijų rezultatų vidurkis 8,0 balai;

 * Studijų rezultatų aritmetinis vidurkis apskaičiuojamas pagal:

 • dviejų paskutinių sesijų rezultatus – magistrantūros studijų antrų metų studentams;
 • diplomo priedėlyje pateiktus studijų rezultatus – magistrantūros studijų pirmų metų studentams ir doktorantūros studijų studentams.

Trukmė ir skiriamas finansavimas:

 • Priklausomai nuo pasirinkto universiteto ir studijų ar mokslinės stažuotės programos, gali būti skiriama pilna ar dalinė stipendija. Pilna stipendija padengia studijų ir sveikatos draudimo išlaidas, taip pat kiekvieną mėnesį išmokama stipendija pragyvenimui. Dalinės stipendijos atveju stipendijos gavėjui būtų padengtos sveikatos draudimo išlaidos ir studijų išlaidos ARBA kiekvieną mėnesį išmokama stipendija (dydis priklauso nuo pasirinkto universiteto ir programos, apytiksliai skiriama – 850 USD/mėn.).
 • Apgyvendinimo išlaidas abiem atvejais turėtų padengti pats stipendijos gavėjas.
 • Fondas apmoka kelionės į studijų, mokslinės stažuotės ar vasaros kursų vietą ir atgal išlaidas, neviršijant 1.800,000 Lt (521,32 Eur).

Paraiškos teikiamos iki 2014 m. lapkričio 21 d., 16.00 val.:

Švietimo mainų paramos fondui

Aukštojo mokslo programų skyriui

Konkursui „Studijos, stažuotės Izraelyje 2015–2016 m. m.“

Rožių al. 2, 03106 Vilnius

SVARBU. Paraiškas į Švietimo mainų paramos fondą (toliau – Fondas) galima pristatyti asmeniškai arba išsiųsti paštu, tačiau visi žemiau nurodyti dokumentai Fondą privalo pasiekti iki 2014 m. lapkričio 21 d., 16.00 val. Paraiškos, gautos vėliau nei nurodyta data, nebus svarstomos.

Konkursui pateikiami dokumentai:

www.smpf.lt