Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės VAIKO APSAUGOS POLITIKA

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė (LŽB) patvirtina, jog atkakliai gina visų vaikų teises, įskaitant teisę būti apsaugotam nuo visų formų prievartos, nepriežiūros, išnaudojimo ir smurto, ir visapusiškai išnaudoti savo potencialą, būti sveikam ir laimingam, kaip nustatyta 1989 m. JT vaiko teisių konvencijoje (JT VTK) ir Europos Tarybos konvencijoje dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos prieš juos (Lansarotės konvencija,  2007).

LŽB labai rimtai žiūri į prievartos prieš vaikus prevenciją. LŽB supranta, kad prievarta prieš vaikus ir netinkamas kontaktas su vaikais yra visame pasaulyje paplitusi problema, kurią reikia pažaboti. Todėl šios gairės rodo LŽB įsipareigojimą imtis aktyvių veiksmų siekiant apsaugoti vaikus, dalyvaujančius bendruomenės veiklose, programose renginiuose.

LŽB įsipareigoja priimti sprendimus ir imtis veiksmų vadovaujantis “geriausių vaiko interesų” principu.

Šiame vaikų apsaugos politikos dokumente išdėstyta politika, reglamentuojanti LŽB darbuotojų  elgesį ir metodus, kurių jie imasi atlikdami savo profesines pareigas.