Skelbimai

2017 m. Vilniaus žydų bendruomenės rinkimai

2017 m. Vilniaus žydų bendruomenės rinkimai

Atsižvelgiant į sklandančią informaciją viešojoje erdvėje dėl Vilniaus žydų bendruomenės (toliau – VŽB) rinkimų šiais metais, oficialiame Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės (toliau – LŽB) tinklapyje www.lzb.lt  bus pateikiama visa informacija susijusi su artėjančiais rinkimais VŽB siekiant suteikti tikslią, išsamią ir teisiškai pagrįstą informaciją apie rinkimų procedūras VŽB. Taip pat yra sukurta galimybė viešai komentuoti bei teikti pastabas ir pasiūlymus dėl VŽB vykdomos veiklos ar rinkimų LŽB Facebook paskyroje. Kviečiame būti aktyviems, skaityti, komentuoti ir dalyvauti artėjančiuose VŽB rinkimuose!

2017 m. VILNIAUS žydų bendruomenės rinkimai

 

VŽB valdybos ir konferencijos planuojamos datos.

Vadovaujantis VŽB įstatų 7 skirsnio 7.1.1. punktu eilinę VŽB konferenciją turi sušaukti ir ją suorganizuoti VŽB valdyba vieną kartą metuose praėjus ne daugiau kaip 4 mėnesiams po finansinių metų pabaigos ir atlikto nepriklausomo audito. VŽB planuoja 2017 m. balandžio mėn. turėti VŽB valdybos posėdį, kuriame bus pristatyta VŽB veiklos ir finansinė ataskaitos su nepriklausomo audito išvada bei priimtas sprendimas dėl VŽB konferencijos sušaukimo datos ir darbotvarkės. Vadovaujantis VŽB įstatų 7 skirsnio 7.1.2. punktu apie šaukiamą VŽB konferenciją būtina viešai paskelbti Lietuvos dienraštyje “Lietuvos rytas” ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų. Skelbime turi būti nurodyta susirinkimo data, vieta ir darbotvarkė. Atsižvelgiant į šį punktą, VŽB konferenciją planuojama pravesti 2017 m. gegužės/birželio mėn.

Balsavimas VŽB konferencijoje

Vadovaujantis VŽB įstatų 7 skirsnio 7.2.12 punktu, kiekvienas VŽB narys turi po 1 balsą. VŽB konferencijoje dalyvaujančių narių skaičius nustatomas pagal VŽB konferencijos dieną atėjusių į VŽB konferenciją ir užsiregistravusių VŽB narių skaičių registracijos lapuose. Kvorumas nustatomas VŽB konferencijos nuožiūra vadovaujantis protingumo principu. Nustačius esant kvorumą, pripažįstama, kad jis yra per visą VŽB konferencijos laiką. Pažymėtina, kad vadovaujantis VŽB įstatų 7 skirsnio 7.2.13 punktu, VŽB konferencijai nustačius, jog nėra kvorumo, ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip per 15 dienų turi būti šaukiama pakartotinė VŽB konferencija, kuri turi teisę priimti sprendimus neįvykusios Konferencijos darbotvarkės klausimais, nepriklausomai nuo to, kiek susirinkime dalyvauja VŽB narių. Apie pakartotinę VŽB konferenciją nariams turi būti pranešta tokiu pat būdu kaip buvo šaukiama pirma VŽB konferencija. Atsižvelgiant į tai, VŽB kviečia visus VŽB narius būti aktyviems, sekti informacinius pranešimus ir dalyvauti VŽB konferencijoje, kad nereikėtų pakartotinai šaukti VŽB konferencijos.

Vadovaujantis VŽB įstatų 7 skirsnio 7.2.14 punktu, sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, t.y. sprendimas laikomas priimtu, kai balsuojant už jį daugiau dalyvaujančių VŽB narių balsų yra „už“ negu „prieš“ (asmenys balsuodami susilaikę, neskaičiuojami – jie laikomi balsuojant nedalyvavusiais asmenimis). Pažymėtina, kad VŽB pirmininkas laikomas išrinktu, jeigu už jį balsuoja daugiau kaip pusė VŽB konferencijoje dalyvaujančių narių (VŽB įstatų 9 skirsnio 9.2.2. punktas). Nė vienam kandidatui nesurinkus daugiau kaip pusės VŽB konferencijoje dalyvaujančių narių balsų, rengiamas pakartotinis balsavimas. Pakartotiniam balsavimui teikiami du kandidatai, surinkę daugiausiai balsų. Išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris pakartotinai balsuojant surinko daugiau balsų (VŽB įstatų 9 skirsnio 9.2.3. punktas).

Vadovaujantis VŽB įstatų 7 skirsnio 7.2.15 punktu, VŽB konferencijoje sprendimai priimami atviru balsavimu. Slaptas balsavimas gali būti organizuojamas to reikalaujant daugiau nei ½ konferencijoje dalyvaujančių VŽB narių.

Vadovaujantis VŽB įstatų 7 skirsnio 7.1.5. punktu VŽB narys (fizinis asmuo), negalintis dalyvauti VŽB konferencijoje, gali įgalioti kitą narį balsuoti už jį visais VŽB konferencijos darbotvarkėje numatytais klausimais. Įgaliojime turi būti aiškiai  nurodyta, kaip įgaliotas asmuo turi balsuoti kiekvienu darbotvarkės klausimu. Pažymėtina, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, fizinio asmens išduodamas įgaliojimas atstovauti santykiuose su juridiniais asmenimis turi būti tvirtinamas notarine forma.

Dabartinio VŽB pirmininko įgaliojimai.

Faina Kukliansky VŽB pirmininke buvo išrinkta 2013 m. balandžio 3 dieną. Vadovaujantis VŽB įstatais, VŽB pirmininkas yra renkamas 4 metams ir tai reiškia, kad dabartinė Fainos Kukliansky kadencija baigiasi 2017 m. balandžio 3 dieną, tačiau VŽB pirmininko įgaliojimai tęsiasi ir funkcijos vykdomos iki to momento, kol VŽB konferencija 2017 m. VŽB įstatų nustatyta tvarka neišrinks naujo arba neperrinks esamo VŽB pirmininko.

Papildoma informacija.

VŽB kviečia aktyviai dalyvauti VŽB pirmininko rinkimuose ir siūlo susipažinti VŽB nariams su VŽB įstatais  ir VŽB narių sąrašais, su kuriais galima susipažinti LŽB darbo valandomis pas Moniką Antanaitytę (201 kab., II aukštas). VŽB narių sąrašai nebus viešinami LŽB tinklapyje atsižvelgiant į LŽB tinklapio prieinamumą ne tik VŽB nariams bei LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas. Prašome atvykti ir pasitikrinti, ar esate VŽB narių sąraše. Jei savo vardo ir pavardės nerandate, prašome kreiptis: Monika Antanaitytė, info@lzb.lt+370 672 40942 ir Jūsų narystės dokumentacija bus peržiūrėta, sutvarkyta ir pateikta tvirtinimui artimiausiame (2017 m. balandžio mėn.) VŽB valdybos posėdyje. Visą informaciją apie narystę taip pat galite rasti šioje nuorodoje: http://www.lzb.lt/2015/11/05/vzb-nariu-duomenu-atnaujinimas/
Taip pat maloniai primename, kad VŽB nariai, planuojantys dalyvauti VŽB konferencijoje, turėtų būti susimokėję VŽB narystės mokesčius už laikotarpį iki VŽB konferencijos datos. Visą informaciją, kaip susimokėti narystės mokestį, rasite šioje nuorodoje:  http://www.lzb.lt/2015/11/05/narystes-mokestis/

Papildomai informuojame, kad vadovaujantis VŽB įstatų 5 skirsnio 5.3. punktu, VŽB valdybos sprendimu VŽB nario veikla VŽB valdyboje arba VŽB gali būti suspenduojama, jeigu narys sistemingai (tris ir daugiau kartų) nemoka nario mokesčio.

Macai VŽB nariams!

macai skelbimui

Gerbiamieji VŽB nariai,
Tęsiame praeitais metais pradėtą tradiciją – dovanojame kiekvienam VŽB nariui po 1 macų pakelį  (1 kg).
Jį kviečiame atsiimti Pylimo g. 4, 201 kab. Nuo 8.30 iki 16.30 val. darbo dienomis nuo kovo 22 d. iki kovo 28 d. imtinai.

Kovo 26 d. (sekmadienį) maloniai kviečiame atsiimti savo macų dėžutę nuo  11 iki 17 val. (201 kab.)
Prašome su savimi turėti tapatybę liudijantį dokumentą.

SVARBI INFORMACIJA:

 • 1 VŽB nariui-1 macų pakuotė dovanų,
 • VŽB nariams, kurie yra ir Socialinių programų departamento klientai, maca yra dalinama atskirai – http://www.lzb.lt/2017/03/17/32698/
 • Papildomą kiekį macų galite įsigyti „Beigelių krautuvėlėje“, 1kg – 3,5 eur

Prasideda macų dalybos!

LŽB logo paveiksliukas1Macai

LŽB Socialinių programų departamento (SD) klientų dėmesiui!
LŽB Socialinių programų departamento klientai MACUS gali atsiimti darbo dienomis nuo
2017 m. kovo 21 d. iki balandžio 4 d.nuo 11.00 iki 15.00 val. kompiuterinėje klasėje   I- ame aukšte. Jeigu turite,  pasiimkite kartu savo VŽB nario pažymėjimą!
PASTABA VŽB nariams, kurie nėra Socialinio departamento klientai, macai bus dalinami atskirai (vienam nariui- vienas pakelis macų dovanų).

 

 

 

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės Socialinių paslaugų departamentas ieško lankomosios priežiūros kuratoriaus (-ės).

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės Socialinių paslaugų departamentas ieško lankomosios priežiūros kuratoriaus (-ės).

Darbo aprašymas:

pirminis klientų lankymas bei diagnostika, anketos pildymas, poreikių nustatymas;

darbuotojo parinkimas klientui, darbo grafiko sudarymas, slaugytojos darbo kokybės kontrolė;

kas mėnesį sudaromų grafikų slaugytojoms surinkimas bei išdalinimas;

darbas su duomenų baze: duomenų įvedimas, planų sudarymas, ataskaitų rengimas;

planinėsi klientų sveikatos būklės diagnostikos atlikimas. 

Reikalavimai:

 • aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas;

geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (su duomenų bazėmis – privalumas);

 • geros rusų/anglų kalbų žinios;
 • puikūs bendravimo įgūdžiai, geranoriškumas, atsakingumas, kruopštumas, lankstumas;

sugebėjimas spręsti konfliktines situacijas; organizaciniai sugebėjimai, greita orientacija;

 • lojalumas labdaringai veiklai bei žydų tradicijoms.

Naudingi įgūdžiai:

 • socialinio darbo patirtis;
 • gebėjimas valdyti didelį informacijos kiekį.

 Mes jums siūlome:

 • visas socialines garantijas ir laiku mokamą atlyginimą;
 • karjeros galimybę;
 • darbo vietą Vilniaus centre;
 • darbo telefoną;
 • draugišką kolektyvą;
 • jokios monotonijos darbe;
 • papildomas laisvas dienas per tradicines žydų šventes.

 Atlyginimas: derybų objektas.

Gyvenimo aprašymą (CV) su nuoroda “Lankomosios priežiūros kuratorius (-ė)” prašome siųsti el. paštu: michails@sc.lzb.lt iki 2017 m. balandžio 1 d.

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės siunčia Jums kvietimą į renginį, skirtą multimedija plokštelės, reprezentuojančios lenkų ir žydų bendruomenių paveldą Lietuvoje, pristatymą.

Maloniai kviečiame dalyvauti. Registracija el. paštu informacija@tmde.lt

Taut mažum

 

Kviečiam vaikus atsiimti šventinių Hamantašeno sausainių!

Kviečiam vaikus atsiimti šventinių Hamantašeno sausainių!

Vilniaus ir litvakų bendruomenės vaikai gaus dovanėlių, jei ateis į kavinę su Purimo kaukėmis arba pasakys slaptažodį HAG PURIM SAMEACH – ,,Linksmo Purimo“ hebrajiškai.
Vilniuje, kaip ir visame pasaulyje šią savaitę žydų bendruomenės kepa Hamantašen sausainius, siunčia vieni kitiems maisto ir gėrimų krepšelius dovanų – „Mishloach manot“ bei rengia linksmiausius metų vakarėlius. Purimas – bene vienintelė diena metuose, kuomet žydams leidžiama prisigerti iki žemės graibymo.
Litvakiški Hamantašenai su mielėmis kepami, atkuriant Lietuvos žydų bendruomenės narių šeimos receptus. Vyriausioji kepėja Riva Portnaja pasakoja, kad jos šeimoje Hamantašenai vadinami Omentašenais, o jos mama į tešlą visada dėdavo mielių. Litvakiško Hamantašeno įdaras daromas tik iš aguonų, o sausainio trikampėlis formuojamas beveik uždarai.

VŠĮ „Naujų žvaigždžių“ klubas ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė kviečia

VŠĮ „Naujų žvaigždžių“ klubas ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė kviečia

 

NŽKLŽBlogo

     ARTĖJANČIO PURIMO PROGA

į pavasarinį stalo teniso turnyrą

2017 03 05 (sekmadienį) 15.00 val.

Vil­niaus S. Dau­kan­to progimnazijoje (Nau­gar­duko g. 7, Vilnius) Didžiojoje sporto salėje

Varžybų pradžia grupėse: nuo 15.00 val.. Registracija nuo 14.30 val.

Turnyre kviečiami dalyvauti visi norintys išbandyti jėgas.

LŽB nariams dalyvavimas nemokamas.

APDOVANOJIMAI :

I vietų nugalėtojai apdovanojami taurėmis.

II, III ir IV vietų bei paguodos turnyro laimėtojai – medaliais

visi – dalyvio diplomais.

Daugiau informacijos (ir išankstinė registracija) mob. +370 6137124

arba E.mail: stalotenisoklubas@yahoo.com

Projektą remia Geros valios fondas

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė sekmadienį Kaziuko turguje Rotušės aikštėje siūlys ragauti kultinio žydiško sultinio su macų kneidelach

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė kviečia vilniečius ir Kaziuko svečius sekmadienį vėlyvų pusryčių į Rotušės aikštėje per Kaziuką įsikūrusioje „Beigelių krautuvėlėje“, kur sekmadienį, kovo 5d. 11val. bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky įpils kultinio žydiško sultinio su macos kukuliais – maca kneidelach. Pirkit ir ragaukit, nes labai skanu!

Maca kneidelach ir kultinis žydiškas sultinys Vilniaus Rotušės aikštėje

Maca kneidelach ir kultinis žydiškas sultinys Vilniaus Rotušės aikštėje

Kaziuko mugė

Kaziuko mugės šurmulyje Beigelių krautuvėlė šiemet vilniečius vaišins kultiniu žydišku sultiniu su macos kukuliais – maca kneidelach. Aplankykite mus Rotušės aikštėje, ragaukite ne tik sultinio bet ir beigelių!

Skanaus! Sultinys su macų kukuliais – vilnietės Ninos Sondakaitės-Mandelštam receptas. Šiuo metu Nina su šeima gyvena Izraelyje.
½ stiklinės macų miltų (arba iš macų sugrūstų trupinių), ½ stiklinės virinto vandens, 1 kiaušinis, 1 šaukštas rapsų aliejaus arba vištos taukų, druska, pipirai.Sumaišyti macų miltus ar trupinius su vandeniu. Supilti plaktą kiaušinį, maišyti, įpilti aliejaus ar taukų.

Išvirti vištos sultinį.
Drėgnomis rankomis lipdyti kukulius iki 5 cm skersmens, virti sultinyje, bet jei norite, kad sultinys būtų skaidrus, kukulius išvirkite vandenyje ir po to sudėkite į lėkštę, užpilkite sultiniu.
Jei kukulių lieka, galima kitą dieną juos perpjauti pusiau ir kepti, valgyti su grietine.

LŽB Lektoriumas kviečia

LŽB Lektoriumas kviečia

2017-03-05, 13 val. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenėje, Pylimo 4, Konferencijų salėje II aukšte.

Tema: “Nuo čolnto iki šlimazlo, arba jidiš kalbos istorija”

Valentina Fedčenko

Kviečiame į rabino paskaitą

Kviečiame į rabino paskaitą

Mieli draugai,

kviečiame Jus į rabino Šimšono Danielio Isaacsono paskaitą “Paslaptys žydų šeimoje”. Paskaita – ketvirtadienį, kovo 2d. 18.35 val.

Vilniaus choralinėje sinagogoje (Vilnius,Pylimo g. 39)

 

Paskaita apie Chackelį Lemcheną

Paskaita apie Chackelį Lemcheną

Nuotraukoje – Chackelis Lemchenas su žmona Ela savo namuose Šiauliuose apie 1929 m. Nuotr. iš VVGŽM rinkinių.

Kovo 7 d. (antradienį) 17.30 val. Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus muziejininkė, filologė, jidiš literatūros tyrinėtoja Ilona Murauskaitė skaitys paskaitą „Chackelio Lemcheno asmenybė, leksikografijos darbai ir indėlis puoselėjant lietuvių kalbą“. Pasibaigus paskaitai, 18.15 val. pakviesime į garsiojo kalbininko sūnėno Rodo Freedmano dokumentinio filmo „Dėdė Chackelis“ (1999 m., 52 min.) peržiūrą. Renginys vyks muziejaus edukacijos salėje (Naugarduko g. 10, Vilnius). Maloniai kviečiame dalyvauti!

Paskaita “Lietuvių antisemitizmas 1939 – 1940 m.: priežastys, pasireiškimai, tendencijos”

Paskaita “Lietuvių antisemitizmas 1939 – 1940 m.: priežastys, pasireiškimai, tendencijos”

Kviečiame visus į viešą dr. Lino Venclausko paskaitą “Lietuvių antisemitizmas 1939 – 1940 m.: priežastys, pasireiškimai, tendencijos”. Tai antroji Sugiharos fondo – Diplomatai už gyvybę 2017 metais vyksiančių paskaitų ciklo, pavadinto „Šiaurės Kasablankos akademija“, skirto 1939-1940 m periodo analizei Lietuvos ir tarptautiniame kontekste paskaita. Šiaurės Kasablankos akademijoje paskaitas skaitys žinomi istorikai ir diplomatai: Alfonsas Eidintas, Saulius Sužiedėlis, Vytautas Žalys, Andžej Pukšto, Robert van Voren ir kiti.
Paskaita vyks šiandien, vasario men. 22 d, 17.00 v., Kaune, Sugiharos namuose.

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija: www.lietuva100.lt
 
Pagarbiai,
Organizatoriai
Knyga, tiesianti tiltą tarp dviejų iškankintų tautų sielų

Knyga, tiesianti tiltą tarp dviejų iškankintų tautų sielų

Vasario 22 d. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kviečia į Arkadijaus Vinokuro knygos „Mes nežudėme“, kurią 2017 m. išleido Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, pristatymą.

„Knyga ne apie nusikaltėlius, dalyvavusius naikinant bendrapiliečius žydus. Teigiu, kad lietuviai nėra žydšaudžių tauta ir vaikai nekalti dėl tėvų nusikaltimų. Knygoje susipažinsite su vaikais, anūkais, giminėmis tų, kurie žudė, konvojavo žudynių vietų link, plėšė. Deja, tarp nusikaltėlių buvo jų tėvai, dėdės, seneliai. Pašnekovai dalijasi skausmu, gėda ir neretai – meile savo tėvams, apie kurių nusikaltimus nieko nežinojo. Čia nerasite kaltinimų, priekaištų, nes kalbuosi su žmonėmis, kurie yra patys savo tėvų – nusikaltėlių aukos. Knyga skirta tiltui tarp mūsų abiejų tautų iškankintų sielų tiesti“, – taip apie šį unikalų leidinį pasakoja jo autorius, prisistatantis kaip „žydų kilmės bendrapilietis, kurio tetos, seneliai nužudyti“.

Knygoje pateikti trisdešimt penki pokalbiai su žydų žudikų ar kitaip prisidėjusių prie genocido asmenų vaikais ir kitais giminaičiais. Visi pokalbiai autentiški, autorius jų  nekomentuoja. Prieš kiekvieną pokalbį pateikta duomenų iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bylų apie nusikaltėlį ir jo padarytus nusikaltimus. Knygoje taip pat yra 360 žydų žudikų arba kitaip dalyvavusiųjų persekiojant žydus sąrašai.

Knygos pristatyme dalyvaus Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė. Renginio partneris – Genocido aukų muziejus.

Knygos „Mes nežudėme“ pristatymas vyks vasario 22 d. 18 val. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (Gedimino pr. 51, Vilnius) III a. Bendradarbystės erdvėje.

Numatoma renginio trukmė – iki 1,5  val. Įėjimas atviras.

Iz.šokiai

Dar yra vietų, nepraleiskite progos! Pirmą kartą Lietuvoje Izraelietiškų šokių seminaras su svečiu iš Londono Ilai Szpiezak! Skubėkite registruotis! Renginys skirtas ne tik pažengusiems šokėjams bet ir pradinukams, kurie visai neseniai pradėjo šokti arba šoko vaikystėje ir dabar nori atgaivinti savo atmintį!
Jūsų laukia nuostabus vienos dienos izraelietiškų šokių seminaras. Tarp šokių pamokėlių Jūs galėsite atsigaivinti vandeniu arba karštais gėrimais bei pasivaišinti užkandžiais. Norint užsiregistruoti, Jums reikia atsiųsti el. laišką adresu: karina.semionova@gmail.com

Nurodykite: žmogaus, norinčio dalyvauti seminare vardą, pavardę, el. pašto adresą bei telefono numerį. Registracija iki vasario 20 dienos, todėl prašome paskubėti, nes dalyvių skaičius ribotas!

 

Spaudos pranešimas

Jurbarko sinagoga

Vasario 9 d. 13 val. pasirašoma sutartis dėl Jurbarkui kuriamo Sinagogų aikštės memorialo

Vasario 9 d. 13 val. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenėje (Pylimo g. 4, Vilnius) bus pasirašoma sutartis tarp Jurbarko rajono savivaldybės, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės ir Naujosios menininkų kolegijos CAN iš Izraelio dėl kuriamo projekto „Sinagogų aikštės memorialas“ įgyvendinimo. Sutartį pasirašys Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, LŽB pirmininkė Faina Kukliansky ir Naujosios menininkų kolegijos CAN atstovas Grigorijus Zundelovičius.

Memorialas, skirtas miestelio žydams atminti, stovės Jurbarke, Kauno gatvėje, kur anksčiau stovėjo viena gražiausių Europoje medinių sinagogų, jį kuria iš Lietuvos kilęs Izraelio skulptorius Davidas Zundelovičius. Sinagogų aikštės memorialas skirtas Jurbarke gyvenusiems žydams atminti. Skulptoriaus kuriamas memorialas vaizduoja Nemuno bangas ir medinę sinagogą. Jas ketinama nukalti iš pilko ir juodo bazalto. Memoriale bus iškalti kadaise Jurbarke gyvenusių žydų vardai ir pavardės bei juos gelbėjusių žmonių vardai. Įrašai bus daromi anglų ir hebrajų kalbomis.

Pasak Jurbarko rajono savivaldybės mero, kolegija taip pat apsiėmė surinkti lėšų šiam memorialui. „Žydai Jurbarke gyveno ilgą laiką, ir nėra jokio paminklo, jokios žymos, nors jie sudarė didesnę dalį bendruomenės“, – BNS sakė S. Mockevičius. Prieš Holokaustą Jurbarke gyveno 3–4 tūkst. žydų. Jurbarko rajono savivaldybės meras teigia, kad gyventojai nenorėtų kapinių memorialo, norima, kad tai būtų memorialas jaunimui, žmonėms, kad matytųsi bendruomenės bendras atminimo paminklas“. Pagal sumanymą, memorialas turi būti pastatytas per aštuonis mėnesius nuo sutarties pasirašymo. S. Mockevičius vylėsi, kad rudenį jis jau stovės Jurbarke.

Telefonas pasiteiravimui: +370 672 40942