Atkurtos Lietuvos valstybės 100-mečio minėjime paminėti  ir Panevėžio žydų savanoriai.

Atkurtos Lietuvos valstybės 100-mečio minėjime paminėti ir Panevėžio žydų savanoriai.

Apie Panevėžio krašto žydus savanorius ir jų indėlį Lietuvos Nepriklausomybės kovose galima skaityti E. Bendikaitės straipsnyje “Lai kalba žygiai ir faktai”: Panevėžio krašto žydai Nepriklausomybės kovose, kurį galima rasti 2018 m. išleistoje Panevėžio kraštotyros muziejaus knygoje “Iš Panevėžio praeities: Lietuvos nepriklausomybės gynėjai ir puoselėtojai”.

” Nesiliaujantis civilių terorizavimas, savavališkas turto grobstymas vertė Panevėžio krašto vyrus jungtis į apsaugos būrius, kad apsigintų patys ir apgintų aplinkinius kaimus bei miestelius. Į jų gretas taip pat savanoriškai stojo jauni apylinkėse gyvenantys žydai.

Tris panevėžiečių Feinbergų šeimos sūnus karas išskyrė. Icikas ir  Leizeris tapo vokiečių karo belaisviais, o jaunesnysis Mejeris pakliuvo į rusų nelaisvę. Broliai karą išgyveno, bet į gimtąjį miestą grįžo tik trečiajame dešimtmetyje.

1919 m. savanoris eilinis Michelis Goldbergas kovojo ir žuvo kaudamasis už Lietuvos nepriklausomybę prie Panevėžio ir buvo palaidotas miesto žydų kapinėse.

Panevėžiečiai savanoriai Rafas Abraomas ir Šlavinskas Mejeris miesto komendantūros tarnybon stojo 1919 m. vasaros viduryje.

Lietuvos nepriklausomybės kovose įvairiuose Lietuvos frontuose galėjo kautis daugiau nei 80 žydų savanorių ir šauktinių iš Panevėžio krašto. Didžioji jų dalis buvo mobilizuoti į Lietuvos kariuomenę 1919–1920 m.

Panevėžio žydų kapinėse buvo palaidoti 6 kovose žuvę savanoriai: Goldbergas Michelis, tarnavo Panevėžio  batalione, žuvo 1919 m. balandžio 4 d.,Goldmanas Borisas, tarnavo 4-tame pėstininkų pulke, žuvo 1919 m. lapkričio 7 d.  Itkinas Šmuelis, tarnavo 9-tame pėstininkų pulke, mirė 1920 m. rugsėjo 1 d. Rolas Salomonas, tarnavo 9-tame pėstininkų pulke, mirė 1920 m. rugsėjo 1 d.Šerenzonas Juda,  mirė nuo šiltinės 1922 m. gegužės 15 d.Šternas Elijas, tarnavo 4-tame pėstininkų pulke, žuvo 1925 m. birželio 15 d.Daugelio Panevėžio krašto žydų karių likimas vienodas: 1941 m. vasaros pabaigoje ar ankstyvą rudenį buvo brutaliai nužudyti tame pačiame krašte, už kurį kovėsi Nepriklausomybės kovose. Tokios lemties neišvengė net kūrėjo savanorio medaliais apdovanoti kraštiečiai žydai.”

Pagerbdami kovotojus už Lietuvos nepriklausomybę Panevėžio m. žydų bendruomenės nariai kartu su moksleiviais uždegė žvakes žydų kapinėse, kur palaidoti žydai savanoriai.

Lietuvos valstybės šimtmečio atkūrimo šventės proga Panevėžio m. žydų bendruomenės nariai buvo pakviesti švęsti drauge su Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindine mokykla, taip pat dalyvauti Panevėžio Kraštotyros muziejuje tautodailininko A. Petrulio parodos „Dovana Lietuvai ir muziejui“ atidaryme.

  • Panevežys 20180214_181309
  • Panevėžys 20180216_112408
  • Fiksavimas (1)
  • Panevežys2. 100
  • Panevežys 128
  • Panevežys 8.100