Kauno žydų bendruomenė pagerbė Vladimiro Zubovo atminimą

Kauno žydų bendruomenė pagerbė Vladimiro Zubovo atminimą

Nuotraukoje: iš kairės KŽB gelbėtojų komiteto pirmininkė Judita Mackevičienė, Vladimiro Zubovo dukra Dalia Palukaitienė su vyru ir sūnumis, Gercas Žakas, Rokas Zubovas, Stein Skjervold, Aleksandras Rubinovas
Prieš 10 metų netekome garsios grafų Zubovų giminės ainio, M. K. Čiurlionio žento, žinomo architekto ir architektūros istorijos tyrinėtojo, Pasaulio tautų teisuolio Vladimiro Zubovo (1909-12-06 – 2007-05-12). Šis garbus žmogus suprojektavo visų kauniečių mėgiamą Ąžuolyno parką ir Dainų slėnio amfiteatrą, rašytojo B. Sruogos gyvenamąjį namą, paskelbė publikacijų apie Lietuvos baroką, Kauno senamiestį ir kt., dėstė Vytauto Didžiojo universitete ir Dailės institute. Baisiais karo metais, rizikuodamas savo ir savo artimųjų, savo vaikų gyvybėmis, kartu su žmona Danute Čiurlionyte Zuboviene ir jos mama rašytoja Sofija Kymantaite Čiurlioniene gelbėjo žydus. Pabėgėlius iš Kauno geto Zubovų – Čiurlionių namuose apgaubdavo nepaprasta šiluma, nuoširdumas ir rūpestis. Deja, ilgam likti šioje slėptuvėje buvo pavojinga, todėl V. Zubovas nuolat ieškodavo jiems saugesnio prieglobsčio, tuo tikslu važinėdavo dviračiu po kaimus, palaikė ryšius su savo draugu, vaikų gydytoju Petru Baubliu, “Lopšelio” našlaičių namų direktoriumi, kitais drąsiais, humaniškais žmonėmis. Jis nuolat globojo geto kalinius, stengdavosi parūpinti jiems maisto, gauti dokumentus. Tarp Vladimiro ir Danutės išgelbėtųjų – Anatolijaus Rozenbliumo, inžinieriaus, suprojektavusio Kauno halę ir daug kitų svarbių objektų, penkių asmenų šeima; gydytojas epidemiologas Leonas Gurevičius, maža mergytė Estera Elinaitė, vėliau tapusi garsia pianiste.
                      Nuotraukose:Vladimiras Zubovas:
Kauno žydų bendruomenė pakvietė pagerbti šio išskirtinio Lietuvos inteligentijos atstovo, jautusio atsakomybę už lietuvių tautos orumo ir garbės išsaugojimą, atminimą koncerte. Nuostabioje VDU Didžiojoje aulos erdvėje skambėjo muzika, kurią mėgo ir turėdamas gražų balsą net pats atlikdavo Vladimiras Zubovas, o koncerto klausytojams ją atliko V. Zubovo vaikaitis Rokas Zubovas (fortepijonas) ir Stein Skjervold (baritonas). Apie V. Zubovą pasakojo, jo išgelbėtųjų bei KŽB narės Frumos  Kučinskienės prisiminimus skaitė aktorius Aleksandras Rubinovas, žaismingomis, pilnomis meilės reminiscencijomis apie tėvelį pasidalino V. Zubovo dukra Dalia Palukaitienė, beje, papasakojusi, kad tėvų pagalba nekaltoms totalitarinių režimų aukoms tęsėsi ir po karo – jie nuolat ruošė siuntinius ištremtiems į Sibirą, o mama net sugebėjo slapta aplankyti tremtyje įkalintą nepriklausomos Lietuvos diplomatą, užsienio reikalų ministrą Juozą Urbšį su žmona. Visą renginį gaubė ypatinga, sunkiai žodžiais apibūdinama atmosfera, tarsi salę ir visų širdis būtų užliejusi tų nepaprastų žmonių, apie kuriuos buvo kalbama, dvasia, jų nuoširdumas, šiluma ir pasiaukojimas. KŽB pirmininkas Gercas Žakas padėkojo visiems, pasirinkusiems popietę praleisti mėgaujantis ne išsiilgta saule ir pavasario žiedais, o pagerbiant tikruosius Lietuvos herojus, V. Zubovo, D. Čiurlionytės Zubovienės ir S. Kymantaitės Čiurlionienės artimiesiems maloniai palaikiusiems šio atminimo koncerto idėją, Teologijos fakulteto dekanui Benui Ulevičiui, neatlygintinai leidusiam surengti koncertą fakulteto patalpose.
Danutė Čiurlionytė Zubovienė:
Renginį iš dalies finansavo      Kauno miesto savivaldybės programa
Nuotraukoje iš kairės KŽB gelbėtojų komiteto pirmininkė Judita Mackevičienė, Vladimiro Zubovo dukra Dalia Palukaitienė su vyru ir sūnumis, Gercas Žakas, Rokas Zubovas, Stein Skjervold, Aleksandras Rubinovas
  • Zubov1
  • Zubov2
  • Zubovę3
  • Zubov5
  • Zubov4
  • Zubov6
  • Zubov7
  • Zubov8